search

Cykada: Metamorphosis [Vinyl 1LP]

98,99 zł
Brutto

Brzmienie zespołu splata jazz, elektronikę i elementy światowych stylów muzycznych. Wraz z drugą płytą ich eklektyczny styl ewoluował w coś odrębnego i innowacyjnego, łącząc folkowo-jazzową formę i improwizację z cięższymi brzmieniami inspirowanymi sound-system i rockiem. Zespół rozrósł się do septetu dzięki multiinstrumentaliście Robowi Milne, rozszerzając sekcję waltorni do 3 instrumentów. Jednak największą zmianą, jaka zaszła w porównaniu z debiutem, jest śpiew Jamiego Benziesa w dwóch utworach, które niosą one ze sobą ważne przesłanie, pokazując nam, że zmiany na świecie już zachodzą i tylko my możemy sprawić, że będzie on zmierzał we właściwym kierunku. Ta unikalna mieszanka dźwiękowa wraz z przesłaniem uwalnia potężną energię, którą muzycy chcą wysłać w świat - na CD i 1LP

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Indie Jazz / Fusion Jazz / Jazz Rock
premiera polska:
2023-11-24
opakowanie: Digipackowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Kiedy cykady pojawiają się w okolicy, wywołują ogromne zamieszanie. Trudno uciec przed charakterystycznym hałasem wydawanym przez te stworzenia, osiągającym nawet 120 decybeli. Hipnotyczny, wywołujący trans dźwięk znika wraz z owadami. Kilka miesięcy po wybuchowym debiucie Cykady świat nawiedziły turbulencje, a od Cykady nastała cisza - na szczęście tylko pozorna, bo kolejny cykl rozpoczął się pod ziemią, w zaciszu studia. To tam cykady dojrzewały, czekając na metamorfozę.
Rok 2019 był dla Cykady bardzo udany - znakomicie przyjęty debiutancki album, koncerty na licznych festiwalach w Wielkiej Brytanii i Europie, takich jak Glastonbury, Wilderness, London Jazz Festival, BAM Festival, La Defense Jazz Festival czy Love Supreme Festival, a także nieustanne komponowanie i przygotowywanie materiału na drugi album. Gdy muzycy weszli do studia, pandemia koronawirusa była już w pełnym rozkwicie na całym świecie. Wtedy stało się jasne, że świat już nigdy nie będzie taki sam. Wraz z rosnącymi ograniczeniami Cykada zeszła do podziemia, czekając na ponowne zmiany. Niestety, oczekiwana zmiana, która miała miejsce, wydawała się tylko gorsza - Brexit i jego konsekwencje społeczno-gospodarcze, ogólnoświatowa dezinformacja, przyspieszająca katastrofa klimatyczna i rosyjska inwazja na Ukrainę. Upadek starego porządku świata to idealny moment na metamorfozę i z tym przesłaniem Cykada ponownie wychodzi na światło dzienne, dojrzała i niosąca przesłanie z długo oczekiwanym drugim albumem "Metamorphosis".
Znaczenie tego tytułu jest wielowymiarowe. Odnosi się zarówno do zmian zachodzących w naszym społeczeństwie, jak i zmian w naszym świecie, gdy natura broni się przed ludzką głupotą i chciwością. Jest to również odniesienie do osobistego i muzycznego rozwoju członków zespołu w tym trudnym okresie. Wszystko to stało się fundamentem do odważnej próby stworzenia nowych początków.
Metamorfoza jest również wyraźna w muzycznym aspekcie Cykady. Już ich debiutancki album był trudny do zaszufladkowania w konkretnych gatunkach, a jego brzmienie równoważyło jazz, elektronikę i elementy światowych stylów muzycznych. Wraz z drugim albumem ich eklektyczny styl ewoluował w coś odrębnego i innowacyjnego, łącząc folkowo-jazzową formę i improwizację z cięższymi brzmieniami inspirowanymi kulturą sound systemową i rockiem. Zespół rozrósł się do septetu dzięki multiinstrumentaliście Robowi Milne, rozszerzając sekcję waltorni do 3 instrumentów i galwanizując swoje brzmienie. Jednak największą zmianą, jaka zaszła w porównaniu z pierwszym albumem, jest śpiew lidera Cykady Jamiego Benziesa w singlach "So Divided" i "The Crack in the Bricks". Oba utwory niosą ze sobą ważne przesłanie, pokazując nam, że zmiany na świecie już zachodzą i tylko my możemy sprawić, że będzie on zmierzał we właściwym kierunku. Ta unikalna mieszanka dźwiękowa wraz z przesłaniem uwalnia potężną energię, którą muzycy chcą wysłać i zarazić każdego słuchacza.

Editor's Info:
When Cicadas appear in the area they cause a huge uproar. It’s hard to escape the distinctive noise these critters make, reaching up to 120 decibels. The hypnotic, trance-inducing sound disappears with the insects. A few months after Cykada's explosive debut, the world was hit by turbulence and from Cykada there was silence - fortunately only seemingly, because the next cycle began underground, in the privacy of the studio. It was there that the cicadas matured, waiting for a metamorphosis.
The year 2019 was very successful for Cykada, with a brilliantly received debut album, concerts at numerous festivals in the UK and Europe such as Glastonbury, Wilderness, London Jazz Festival, BAM Festival, La Defense Jazz Festival or Love Supreme Festival, along with constantly composing and preparing material for the second album. As the musicians entered the studio, the coronavirus pandemic was already in full swing across the globe. It was clear then that the world would never be the same. With increasing restrictions Cykada went underground, waiting for changes to surface again. Unfortunately the expected change that was happening seemed only for the worse - Brexit and its socio-economic consequences, worldwide disinformation, accelerating climate catastrophe and Russian invasion of Ukraine. The collapse of the old world order is the perfect moment for metamorphosis and with this message Cykada steps out again into broad daylight, matured and carrying a message with their long-awaited second album “Metamorphosis”.
The meaning behind the title is multifaceted. It refers both to changes taking place in our society and changes to our world as nature defends itself from human stupidity and greed. It is also a reference to the personal and musical development of the band members in that difficult period. It all became a foundation to bravely attempt to make new beginnings.
The metamorphosis is also clear in the musical aspect of Cykada. Their debut album was already difficult to shoehorn into specific genres with their sound that balanced jazz, electronics and elements of global music styles. With the second album their eclectic style has evolved into something distinct and innovative, combining folk/jazz song form and improvisation with heavier sounds inspired by sound system culture and rock. The band grew into a septet thanks to multi-instrumentalist Rob Milne, expanding the horn section to 3 instruments and galvanising its sound. But the biggest change that happened compared to the first album is the singing of Cykada leader Jamie Benzies in singles “So Divided” and “The Crack in the Bricks”. Both songs carry an important message, showing us that the changes in the world are already happening and that only we can make it head in the right direction. This unique sonic mix along with the message unleashes a powerful energy that the musicians want to send to and infect every listener.

muzycy:
Jamie Benzies - Bass Guitar & Vocals
Tim Doyle - Drums
Javi Perez - Electric Guitar
Tilé Gichigi-Liperé - Keys & Electronics
Axel Kaner-Lidstrom - Trumpet
James Mollison - Tenor Saxophone
Rob Milne - Tenor Saxophone & Bass Clarinet & Flute

Production: Tilé Gichigi-Liperé (D’vo) & Tim Doyle (Chiminyo)
Executive Production: Łukasz Wojciechowski & Jamie Benzies
Visionary: Jamie Benzies
Studio: Hermitage Works Studios (July 2020)
Recording Engineer: Nathan Ridley
Mix and Master Engineer: Aviv Cohen
Cover Art: Miranda Benzies
Graphic Design: Animisiewasz
Photographer: Karolina Wielocha

utwory:
A1. Crystalline Peaks
A2. Fallacy
A3. So Divided
A4. 3301
B1. The Cracks In The Bricks (Prologue)
B2. The Cracks In The Bricks
B3. Ashen Faun
B4. Last Throes of the Temporal Monolith

wydano: Nov 24, 2023
more info: www.astigmaticrecords.com

Opis

Wydawca
Astigmatic Records (PL)
Artysta
Cykada
Nazwa
Metamorphosis [Vinyl 1LP]
Zawiera
Vinyl 1LP
Data premiery
2023-11-24
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.