search

EABS: Slavic Spirits [Boxset]

54,99 zł
Brutto
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Indie Jazz / Contemporary / Jazzy Hip-Hop
premiera polska:
2019-05-24
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: Boxsetowe etui
opis:

opis wydawcy:
Limited Edition Box Set with 4 panel Digipak CD + 288 page book

Po świetnie przyjętym przez publiczność i krytyków debiutanckim krążku¬ „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”, poświęconemu mniej znanej twórczości legendarnego polskiego kompozytora, w 2018 roku wrocławska formacja EABS poszła za ciosem wydając dwie kolejne płyty winylowe („Live” oraz „Na taśmę”) wieńcząc dzieło „Tryptykiem Komedowskim”. Zaskakujące przyjęcie debiutu zespołu zaostrzyło apetyt słuchaczy na zupełnie inne nagrania. Na album, tym razem już w stu procentach autorski, trzeba było jednak poczekać aż 2 lata.

Zespół EABS tym razem nie sięgał bezpośrednio do kompozycji mistrzów polskiej szkoły szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Muzycy nie zapomnieli przy tym, że dziedzictwo, to w pewnym sensie kapitał przeszłości, który generuje tożsamość i buduje przyszłość. Dlatego przodkowie z ery jazzowej i bigbitowej wskazali drogę, którą zespół powinien obrać w swoich dalszych muzycznych poszukiwaniach. Głownie przez chęć do eksperymentowania i poszukiwania unikalnego brzmienia. Dzięki ich koncepcjom grupa postanowiła jeszcze głębiej wsłuchać się w swoje własne „ja”. To pozwoliło uniknąć obsesji imitacji zachodniego brzmienia, którym opanowany jest coraz bardziej generyczny rodzimy rynek muzyczny.

Konceptualny kierunek oraz pierwsze szkice kompozycji były gotowe już po wakacjach 2017 roku. Jednak ogromne tempo koncertowe, oraz chęć poszerzenia składu o saksofon sopranowy i flet na których zagrał Tenderlonious, nie pozwalały na szybkie ruchy w studiu. Zwłaszcza, że gość z Londynu musiał przylecieć na sesje do Wrocławia. Na szczęście czas działał tylko na korzyść tego materiału. Zespół był już niesłychanie zgrany realizując założenia podczas nagrań. Kompozycje dojrzały i ewoluowały jeszcze bardziej.

„Pomysł na utwór „Ciemność” otwierający album zrodził się z kolektywnej improwizacji następującej przed koncertową wersją „Komedowskiego Medleya Free Witch And No Bra Queen / Sult”. Bardzo nas zdziwiło, że nowy album poświęcony szeroko pojętej słowiańszczyźnie rodzi się akurat z połączenia utworów o wiedźmie i o głodzie. Jedno i drugie było bardzo dobrze znane w centralnej europie, nie tylko we wczesnym średniowieczu. Podczas długich tras dużo rozmawialiśmy o skomplikowanej historii Polski. Widzieliśmy w niej dużo strasznych, nieprzepracowanych momentów, które nawiedzają nas we współczesności” - wspomina Marek Pędziwiatr.

Pod wpływem inspiracji rozważaniami wielu muzyków, historyków, dziennikarzy, pisarzy a nawet psychoterapeutów bardzo szybko zaczęły pojawiać się kompozycje, które zespół wydostał z głębi swojego ducha i wyobraźni. Jest to też próba radykalnego zerwania z utartymi mitami narodowymi, które sterują zbiorową wyobraźnią Polaków. Muzycy skoncentrowali się na mitologii słowiańskiej i demonologii polskiej, jednocześnie zastanawiając się nad współczesną duchową kondycją polaków.

Główną inspiracją dla tego albumu jest enigmatyczna „słowiańska melancholia”, którą zespół starał się odszukać we własnym DNA. „Slavic Spirits” to próba kontaktu ze światem bezpowrotnie i brutalnie utraconej kultury, która przez brak bogactwa źródeł nigdy nie zostanie już dokładnie zbadana. Metaforą tego braku wiedzy o przodkach jest utwór „Ciemność”. Następnie zespół zabiera nas do lasów i na pola gdzie spotykamy dwa demony, które nad nimi panują („Leszy” i „Południca”). Wreszcie wspinamy się nad mglistą i wiecznie mokrą świętą górę („Ślęża”), by ostatecznie oddać się rytualnemu „Przywitaniu Słońca”.

Editor's info:
After the very well received, both by the audience and critics, debut album Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda), focusing on the lesser-known works of the legendary Polish composer, the Wrocław-based EABS decided to further expand this lead and released two more vinyl records, "live" and "on tape", which crowned the "Komeda triptych". The astounding reception of the band's debut whet listeners' appetite for completely new recordings. It took 2 years for the new album to materialise, this time, however, it is filled with 100% original material.

This time the EABS band did not directly address the legacy of the Polish school of broadly understood popular music masters. At the same time, the musicians kept in mind that such legacy is, in a sense, the capital of the past which adds up to identity and builds the future. Therefore, in their further musical quest, the band stayed observant of the signs and inspirations from their predecessors from the jazz and big beat era, who paved the way through their willingness to experiment and pursue a unique sound. Thanks to these concepts, the ensemble decided to listen even more intently to their inner voices. This has enabled EABS to avoid the obsession of imitating the Western sound, which conquers the increasingly generic domestic music industry.

The conceptual direction and the first sketches of compositions were already prepared shortly after the summer of 2017. However, the fast-paced life on tour and the desire to expand the line-up with a soprano saxophone and flute eventually played by Tenderlonious did not allow for quick studio manoeuvres. Especially that the London guest artist needed to arrive for the sessions in Wrocław. Thankfully, time has only worked in favour of this material. The band was already incredibly harmonious while implementing all the assumptions during the recordings. The compositions have matured and evolved even more.

The idea for “The Darkness”, the composition opening the Slavic Spirits LP, was born out of collective improvisation performed before a Komeda-inspired medley of “Free Witch and No Bra Queen / Sult” played in concert. It came as a surprise to us that this new album, devoted to broadly understood Slavism, turned out to have its roots in the combination of compositions about a witch and hunger. Both were present in Central Europe, not only in the Early Middle Ages. During the tour, while travelling together, we talked a lot about Poland’s difficult history. We noticed a number of dreadful episodes and unresolved traumas that have been haunting us until this very day – Marek Pędziwiatr recollects.

Inspired by deliberations of many musicians, but also historians, journalists, writers, and even psychotherapists, new compositions began to appear rapidly, pouring out of the band’s spirit and imagination. The material is also an attempt to radically break out of the status quo of national mythology which currently steers the collective imagination of the Polish society. The musicians turned to Slavic mythology and Polish demonology, while pondering upon the contemporary spiritual condition of Poles. The enigmatic “Slavic melancholy” remains the main inspiration for the following album, as the band tried to extract it from their own DNA. Slavic Spirits is an an endeavour to get in touch with the world of a long- and brutally lost culture which, due to lack of sources, will never be thoroughly explored. A piece called “The Darkness” is a metaphor of this obscurity and the blank page in the history of our ancestors. What follows is a trip to the woods and fields where we face two demons ruling those realms, namely “Woodland Spirit” and “The Noon Witch”. In the end, we climb a marshy and foggy holy mountain (“Ślęża”) to eventually practice ritual “Sun Worship”.

Nearly 44 minutes of music have made it to a single vinyl record. The material will also be available in CD version and on all streaming platforms. Each physical copy of the Slavic Spirits LP will be supplemented with an extensive booklet and the whole set will come in a neat box. The album is going to be released in June 2019 by Astigmatic Records label.

muzycy:
Marek Pędziwiatr /Nordiska Bambino piano, Fender Rhodes MKII, Minimoog Voyager, Crumar Performer, Physharmonica E. Krauss Stuttgard, Korg Polysix, Roland DC-30 analog chorus echo,
Marcin Rak / drums,
Vojto Monteur / electric guitar,
Paweł Stachowiak / bass guitar,
Spisek Jednego / percussion, sound fx,
Olaf Węgier / tenor saxophone,
Jakub Kurek / trumpet,
Tenderlonious / flute, soprano saxophone

utwory:
1. Ciemność - The Darkness 3:19
2. Leszy - Woodland Spirits 10:27
3. Południca - The Noon Witch 7:55
4. Ślęża (Mgła) - Ślęża (The Fog) 3:14
5. Ślęża - Ślęża 8:18
6. Przywitanie Słońca (Rytuał) - Sun Worship (The Rite) 1:33
7. Przywitanie Słońca - Sun Worship 8:56

wydano: May 24, 2019
nagrano: Recorded At Szkoła Muzyki Nowoczesnej

AR09BOX

Opis

Wydawca
Astigmatic Records (PL)
Artysta
EABS
Nazwa
Slavic Spirits [Boxset]
Zawiera
1CD
book / książka
Data premiery
2023-05-05
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.