search

Sukotherapy

39,99 zł
Brutto
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Folk/Ethno/Impro
premiera polska:
2021-04-01
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: plastikowe etui
opis:

Liner Notes:
Za oknem pandemia. Siedzę w domu. Przypominam sobie podróże i wielką radość koncertowania. Z zakamarków pamięci wyłaniają się lekko rozmyte twarze ludzi, którzy twierdzili, że dźwięk suki biłgorajskiej, mieleckiej czy fideli płockiej koił, uspokajał i pozwalał zapomnieć o troskach. Twarze z Szanghaju, Tokio, Szczecina... Zaczynam się zastanawiać. Moc muzyki, moc dźwięku. Jak to jest właściwie? Od początku świata tradycyjne społeczeństwa postrzegały muzykę jako rezonans dźwięków Kosmosu. Była traktowana jako odbicie boskich praw, więc miała moc uzdrawiania, łagodzenia bólu czy cierpienia ciała i ducha. Egipcjanie oznaczali tym samym hieroglifem szczęście i muzykę, Grecy zalecali grę na instrumencie dla oczyszczenia ciała i ducha. W Afryce do dziś mędrcy głoszą, że muzyka jest zjawiskiem, które uzdatnia istotę ludzką do słuchania drugiego człowieka. Dźwięk jest najbardziej uniwersalnym komunikatem. Badając od 30 lat różne instrumenty smyczkowe świata, zetknęłam się z takimi (m.in. kobyz, sarangi czy morin-khur), które w nieprzerwanej linii tradycyjnego przekazu służą celom terapeutycznym. Dobierając repertuar dla odtworzonych fideli szukałam „perełek” w różnych zakątkach świata i pisałam na ich temat kompozycje. Te ładne tradycyjne melodie, które przyciągnęły moją uwagę w Azji, Afryce czy w Polsce miały ciekawe kulturowe konotacje. Wiele z nich należało właśnie do repertuaru tzw. „uzdrawiającego”.
Sukoterapia nawiązuje do nazwy zaginionego staropolskiego instrumentu smyczkowego – suki biłgorajskiej, która jest głównym solistą na płycie. Fidel ta znana jest głównie z przekazów z końca XIX w. Instrument został zrekonstruowany przez Andrzeja Kuczkowskiego i Zbigniewa Butryna na podstawie akwareli Wojciecha Gersona. Unikatową wiedzę teoretyczną, na której wsparta była rekonstrukcja wniosła Ewa Dahlig-Turek, ja stworzyłam praktykę wykonawczą. Sukoterapia to podróż w świat brzmień instrumentów, których zadaniem jest ukoić nasze nerwy, zrelaksować ciało i umysł. Melodie pochodzą z różnych zakątków świata. Zagrane na fletach, lutniach czy też zaśpiewane, przełożyłam na język staropolskich fideli kolanowych, wiolonczeli, kontrabasu i zapisałam. Jest też kilka utworów klasycznych. Podstawą, na której wsparta jest melodia każdego utworu jest ambientowa muzyczna baza. Zbudowana specjalnie na potrzeby projektu z dźwięków autentycznych instrumentów etnicznych świata (nie tylko smyczkowych), z których wiele pełni od wieków role terapeutyczne. W tle brzmią lecznicze kamertony, które uspakajają umysł i ciało. Sukoterapia to radość i nadzieja, muzyczny plaster opatrunkowy na dzisiejsze pandemiczne czasy.
autorka: Maria Pomianowska

Liner Notes:
There’s a pandemic outside. Sitting at home, I recall past travels and the joy of giving concerts. From the recesses of my mind, there emerge the slightly blurred faces of people who claimed that the sound of a Bilgoray or Mielec suka, of a Plock fiddle, was soothing, calming, and let them forget their troubles. Faces from Shanghai, Tokyo, Szczecin…I start to wonder. The power of music, power of sound. How is it? Since the beginning of time, traditional societies saw music as resonating sounds of the Cosmos. It was treated as a reflection of divine laws, so it had the power to heal, lessen pain or sufferings of body and soul. The Egyptians used the same hieroglyph for happiness and music, the Greeks recommended playing an instrument to cleanse body and soul. To this day in Africa, wise men say that music enables human beings to listen to other people. Sound is the most universal communication. Exploring the world’s different string instruments for 30 years, I found some (like the kobyz, sarangi or morin-khur) that had served therapeutic purposes along the uninterrupted line of traditional transmission. Choosing the repertoire for reconstructed fiddles, I sought "gems" in various parts of the world and used them as themes for my compositions. The pleasant traditional tunes that drew my attention in Asia, Africa or Poland had interesting cultural connotations. Many of them in fact belonged to "therapeutic" repertoire.

Sukotherapy refers to the name of an obsolete Old Polish string instrument, the Bilgoray suka, which is the album’s main soloist. This fiddle is known mainly from late 19th-century references. It has been reconstructed by Andrzej Kuczkowski and Zbigniew Butryn from a watercolour by Wojciech Gerson. The unique theoretical knowledge on which the reconstruction was based was provided by Ewa Dahlig-Turek, while I created the performance practice. Sukotherapy is a journey into the world of the sounds of instruments whose job it is to soothe our nerves, relax our bodies and minds. The melodies come from different corners of the world. Having heard them played on flutes, lutes or even sung, I translated them into the language of the Old Polish knee fiddle, the cello and the double bass, and wrote this down. There are also a few classical pieces. The tune of each piece is supported on an ambient musical base built specially for the project from sounds of the world’s authentic ethnic instruments (not just strings), many of which have played a therapeutic role for centuries. Healing tuning forks are audible in the background, soothing both mind and body. Sukotherapy is joy and hope, a musical poultice for today’s pandemic times.
By Maria Pomianowska

muzycy:
Maria Pomianowska – suka biłgorajska, suka mielecka, fidel płocka
Karolina Hulbój – wiolonczela, wspak
Arad Emamgholi – daf
Sebastian Wypych – kontrabas
Wojciech Lubertowicz – bębny obręczowe
Sylwia Nadgrodkiewicz – kamertony
Adrianna Maria Kafel – wspak (09)
Aleksandra Kauf – suka biłgorajska (09)
Shaheen Parvez – sarangi
Ryszard Wojciul – dźwięki przetworzone

utwory:
1. Traditional Kurdish Songs (arrangements by Maria Pomianowska) 04:45
2. Armenian Song - Sacrifice (arrangements by Maria Pomianowska) 03:48
3. Inspired By The Music Of Quest Africa (Maria Pomianowska) 04:59
4. Chinese Song - Hope (arrangements by Maria Pomianowska) 05:02
5. Pandemic Song (Maria Pomianowska) 05:05
6. Occitanian - Pavane (Gabriel Fauré) 04:41
7. Ukrainian Inspirations - Lullabies (Maria Pomianowska) 03:27
8. Slavic Lullaby (Franz X. Neruda) 04:05
9. Inspired By J.S.Bach Cello Suite (Maria Pomianowska) 06:24
10. Catalonian Song - El Cant Dels Ocells (arrangements by Maria Pomianowska) 03:41
11. Polish Folk Song - My Mom (arrangements by Maria Pomianowska) 04:14
12. Medley - Melodies From Mongolia & Taiwan (arrangements by Maria Pomianowska) 03:57
13. Kongurei - Song From Tuva (arrangements by Maria Pomianowska) 04:32
14. Song From Okinawa - Shima Uta (arrangements by Maria Pomianowska) 04:16
15. Greek Song - Iriniaki (arrangements by Maria Pomianowska) 03:12

wydano: November 27, 2020
nagrano: Recorded in June 2020 at Brzmi Dobrze in Piaseczno (Poland).


FT0149

Opis

Wydawca
For Tune (PL)
Artysta
Maria Pomianowska Project
Instrument
suka
Zawiera
CD
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.