• Nowy
search

EABS: Reflections of Purple Sun [Vinyl 1LP]

98,99 zł
Brutto

Po sukcesie In Search Of A Better Tomorrow-One of the The Best Global Albums of 2023 wg. The Guardian, szósty już album EABS to powrót do korzeni, który nie tylko manifestuje się w braku gościnnych instrumentalistów, ale też ponownym zwrocie w kierunku historii polskiego jazzu. Debiutancki album EABS Repetitions był poświęcony Komedzie. Tym razem EABS wziął na warsztat cały krążek Purple Sun, który Tomasz Stańko zarejestrował pół wieku temu.
Co było esencją Purple Sun? Rytm, można wręcz powiedzieć, że był jego centralnym elementem. Wersja EABS to refleksje o rytmie. Dlatego, w tytule pojawia się metafora kryjąca się w słowie Reflections, która odnosi się do odbicia światła – refleksu, czyli już innej energii, zamkniętej w czasie i przestrzeni, ale o pół wieku później.

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Indie Jazz / Contemporary / Jazzy Hip-Hop
premiera polska:
2024-05-10
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: Singlefoldowe etui
opis:

opis wydawcy
Rok 2023 był przełomowy dla zespołu EABS pod wieloma względami. Wszystko za sprawą świetnie przyjętego, kolejnego w pełni autorskiego albumu pt. „In Search Of A Better Tomorrow”, który został nagrany wspólnie z pakistańską formacją Jaubi. Krążek został wyróżniony Fryderykiem w kategorii „Muzyka Korzeni” oraz przyniósł możliwość koncertowania we Francji, Włoszech, Holandii, Belgii czy Chinach. Brytyjski „The Guardian” umieścił to wydawnictwo w swoim „The Best Global Albums of 2023”. Kolejny, szósty już album EABS to powrót do korzeni – dosłownie i w przenośni. To pogłębione studium na temat rytmu.
Album „Reflections of Purple Sun” ukaże się nakładem Astigmatic Records w digitalu, CD i LP w wersji podstawowej oraz limitowanej edycji. Za projekt odpowiada stały współpracownik labelu - Animisiewasz, który w designie nawiązał do oryginalnego projektu „Purple Sun” autorstwa Pii Burri.
Powrót do korzeni nie tylko manifestuje się w braku gościnnych instrumentalistów, ale też ponownym zwrocie w kierunku historii polskiego jazzu. Debiutancki album EABS „Repetitions” był poświęcony Krzysztofowi Komedzie. Tym razem zespół wziął na warsztat cały krążek „Purple Sun”,który Tomasz Stańko zarejestrował pół wieku temu. Z punktu widzenia fanów tej trudno dostępnej i nieco zapomnianej już płyty, zadanie to może wydawać się z góry skazane na porażkę. Jednak by oddać hołd jednej z najbardziej ikonicznych postaci polskiego jazzu, warto było podjąć się tej misji i spróbować nawiązać niewerbalną dyskusję ze słowiańskim duchem, jakim bez wątpienia był polski trębacz.
Co było esencją „Purple Sun”? Album Tomasza Stańki mocno stawiał na rytm, można wręcz powiedzieć, że był jego centralnym elementem. Wersja EABS jest więc studium na temat rytmu. Inaczej mówiąc – to refleksje o rytmie. Dlatego, w tytule pojawia się metafora kryjąca się w słowie „Reflections”, która odnosi się do odbicia światła – refleksu, czyli już innej energii, zamkniętej w czasie i przestrzeni, ale o pół wieku później.
Nagrania powstałe 9 marca 1973 roku w monachijskiej Musikhochschule pod czujnym okiem i uchem Ulricha Krausa złożyły się na ostatni album pierwszego kwintetu Tomasza Stańko. Wydano go na winylu w dość niskim nakładzie kilka miesięcy później przez niewielką niemiecką wytwórnię Calig. Album przygotowany przez zespół EABS powstał niemal dokładnie 50 lat później i zatytułowany został„Reflections of Purple Sun”. Otóż idea nagrania dojrzewała w składzie EABS przynajmniej od 2017 roku, finalne próby zespół odbył jednak między 23 a 25 marca 2023 roku, by 26 marca zagrać koncert prapremierowy we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Energia skumulowana w zespole w tym krótkim okresie osiągnęła punkt szczytowy kilka dni później, kiedy to 5 i 6 kwietnia muzycy spotkali się na ulicy Rozbrat w Warszawie, gdzie mieściło się mieszkanie Tomasza Stańki, a dziś ma swoją siedzibę fundacja jego imienia – by zbudować tam domowe studio i zarejestrować ślady. Z perspektywy czasu aż trudno uwierzyć, że album powstał w tak okrągłą rocznicę nagrania „Purple Sun”.

Editor's info:
2023 was a breakthrough year for EABS in many ways. It was all thanks to the well received, fully self-produced album entitled In Search of a Better Tomorrow, recorded in collaboration with the Pakistani band Jaubi. The record provided the opportunity to tour in France, Italy, the Netherlands, Belgium and China. It was praised by media outlets such as Le Monde, L'Echo, Politis, Stern, Bandcamp and Gazeta Wyborcza, while The Guardian included the release in its 'The Best Global Albums of 2023'. EABS' forthcoming sixth album is a return to their roots – literally and figuratively. It is an in-depth study on rhythm, which materialised in the form of the album titled Reflections of Purple Sun.
The back to the roots part not only manifests itself in the lack of guest instrumentalists, but also in a renewed focus on the history of Polish jazz. The band's debut album Repetitions… was dedicated to Krzysztof Komeda. This time, the band picked up the entire Purple Sun album, which Tomasz Stańko recorded half a century ago. From the POV of Purple Sun fans, a hard-to-find and somewhat forgotten album, it may seem like a doomed undertaking. However, in order to pay tribute to one of the most iconic figures of Polish jazz, it was worth embarking on this mission and attempting to engage in a non-verbal conversation with the Slavic spirit that Master Tomasz Stańko undoubtedly was.
What was the essence of Purple Sun? Tomasz Stańko's record relied heavily on rhythm, one could even say that it was its central element. The EABS version is thus a study in rhythm. In other words, it is a reflection on rhythm. Therefore, the metaphor hidden in the word Reflections appears in the title, referring to the reflection of light – a reflex, representing a different energy enclosed in time and space, but half a century later.
The material recorded on 9 March 1973 at the Munich Conservatory under the watchful eye and ear of Ulrich Kraus made up the final album of the legendary Stańko's quintet, released on vinyl in a rather limited edition a few months later on the small German label, Calig. The album produced by the EABS ensemble came nearly exactly 50 years later and is titled Reflections of Purple Sun. The concept of the recording had been brewing among the EABS members since as early as 2017, yet the band had their final rehearsals between 23 and 25 March 2023 to play a preview concert at Wrocław’s National Forum of Music on 26 March. The energy that had been accumulating within the group over that short period of time reached its peak a few days later, when on the 5th and 6th of April the musicians got together in Rozbrat Street in Warsaw, where Tomasz Stańko’s flat used to be, and where the foundation named after him has its headquarters today – to build a home studio there and record tracks. In retrospect, it is hard to believe that the album was made on such a round anniversary of the recording of Purple Sun.
The low-ceilinged flat in which the trumpeter lived, donned with an assortment of carpets, now lingers in a hushed ambiance, as if he had momentarily stepped out for errands. Sadly, he never returned. His recent musical, literary, and cinematic influences linger palpably in the aftermath of his passing, revealing a distinct imprint on the space he once inhabited. The piano he played and composed on still stands in the living room, with a small practice room where he kept his trumpet collection adjacent. Marek Pędziwiatr decided to use the available piano, and Jakub Kurek picked one of the trumpets.
It’s worth taking a moment to spotlight the trumpet chosen by Jakub Kurek. Kuba says: The trumpet I went with is the last one Tomasz Stańko picked for his collection – the Monette XLT+. I found this trumpet the most interesting and inspiring because of its lively and spacious sound, and its technologically developed construction. It was also conceptually suitable for playing pieces based on the music from the Purple Sun album, recorded 50 years ago, which in the EABS interpretation took on an electronic character within the context of contemporary instrumental music. Tomasz Stańko intended to use this instrument in his work. He started working with it, but did not actually make any recordings using it. […] I’ve also chosen this trumpet from among others because of its timbre, which has not yet been identified with the expression of Stańko’s strong artistic personality.
You can learn more about Reflections of Purple Sun through the comprehensive booklet accompanying the record. Astigmatic Records will unveil the album in digital, CD, and LP formats, available in both standard and limited editions. The cover art. Was created by the label's regular collaborator, Animisiewasz, whose design pays tribute to Pia Burri's original Purple Sun concept.

muzycy:
Olaf Węgier - Tenor Saxophone, Bass Clarinet, Percussion
Jakub Kurek - Trumpet, Sequential Take 5
Paweł “Wuja HZG” Stachowiak - Bass guitar
Marcin Rak - Drums, Drum Machine
Marek “Latarnik” Pędziwiatr - Nord Stage 3, Moog Voyager, Upright Piano

utwory:
A1. Boratka 06:55
A2. Flute's Ballad 06:04
A3. My Night, My Day 07:37
B1. Flair 10:36
B2. Introduction (for Janusz Stefański) 02:04
B3. Purple Sun 05:53

wydano: May 10, 2024
nagrano: Recorded at Tomasz Stańko’s flat (05-06.04.2023)

more info: www.astigmaticrecords.com

AR0028LP

Opis

Wydawca
Astigmatic Records (PL)
Artysta
EABS
Nazwa
Reflections of Purple Sun [Vinyl 1LP]
Zawiera
Vinyl 1LP
Data premiery
2024-05-10
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.