search

Piotr Damasiewicz & Power Of The Horns Ensemble: Polska [Vinyl 1LP]

86,99 zł
Brutto
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Avant Jazz / Free Jazz
premiera polska:
2024-03-30
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: Singlefoldowe etui
opis:

opis wydawcy:
Muzyczny wizjoner, wybitni instrumentaliści, jubileusz z okazji dekady istnienia kolektywu, kontemplacja polskości oraz… piesza pielgrzymka przez 4000 km i 100 solowych koncertów w 100 świątyniach. Te wydarzenia, symbole, przeżycia i fakty udało się w przedziwny sposób połączyć w jedną, spójną całość – album Polska, czyli pierwsze od 2013 roku wydawnictwo firmowane przez Piotra Damasiewicza i Power of the Horns Ensemble.
“Power of the Horns są zdolni porwać publiczność każdego festiwalu od imprez jazzowych po wielkiego Open’era - od morza do Tatr i oby na każdym miejscu kuli ziemskiej” - pisał kilka lat temu Kajetan Prochyra na łamach Jazzarium, po wydaniu fenomenalnej koncertowej płyty Alaman, która przyniosła zespołowi ogromny rozgłos na scenie jazzowej. Niestety, Power of the Horns okazali się trudno dostępnym towarem. Koncertowali tylko przy specjalnych okazjach, a na drugi album przyszło czekać aż 6 lat. Teraz powracają z krążkiem Polska.
Repertuar ten to pewna synteza tego, co najbardziej wpłynęło na obraz jazzu jaki towarzyszył Piotrowi Damasiewiczowi w budowaniu jego muzycznej tożsamości. To jest sedno tego co w polskim jazzie było dla niego najbliższe w latach 90-tych i początku dwutysięcznych, kiedy najczęściej miał okazję posłuchać polskich mistrzów na żywo, w radiu i na płytach. To był czas intensywnego odsłuchu Wojtasika z Szukalskim i Harperem (to właśnie album Quest zainspirował go do napisania utworu “Billy”) czy nieziemskich nagrań polskiego giganta trąbki Tomasza Stańki i takich płyt jak m.in. Bosonossa, Litania czy From The Green Hill. Ten okres życia Damas spędził w Katowicach, które do dziś kojarzą mu się z ciężką pracą górników. Jest to też symbol polskiego industrialu charakteryzującego się siermiężnym groovem… Dlatego skomponował utwór “Kleofas”, składając hołd jednej z katowickich kopalni.
Samej sesji nagraniowej do albumu Polska towarzyszył bardzo szczególny czas. Wybór terminu rejestracji albumu wypadł przypadkiem w przeddzień i w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w wyniku jedynego dostępnego terminu dla wszystkich muzyków. Pełną nostalgii i szczególności atmosferę oraz tym samym powagę czasu dodatkowo podkreśliły wydarzenia poprzedzające nagrania. “Był to okres bardzo przejmujący, zamykający pewną epokę, ponieważ odeszło kilka osób bliskich nam muzycznie i personalnie. Odszedł wielki mistrz, Tomasz Stańko, któremu przecież dedykowaliśmy po części tę sesję.” - podkreśla lider zespołu. Symbolicznym stał się też fakt, że gdy dźwięk syren jak co roku zatrzymywał na chwilę Warszawę, w Studio S-2 (Polskie Radio) prace nad albumem właśnie zbliżały się do końca.
W ubiegłym roku Piotr Damasiewicz oraz jego orkiestra świętowali 10-lecie istnienia Power of the Horns. Aż ciężko uwierzyć, że potrzeba było nieco dekady, żeby jeden z najciekawszych kolektywów promujących z powodzeniem polski jazz na świecie, wypracował pierwszy w swojej historii album studyjny. Z drugiej strony ciężko się dziwić, skoro lider PotH – Piotr „Damas” Damasiewicz - jest jednym z najbardziej zapracowanych polskich artystów.
Nie jest łatwo dowodzić tak liczną orkiestrą pełną utalentowanych muzyków, a w zasadzie gwiazd współczesnego polskiego jazzu - dlatego skład, który szturmem wygrywał wszystkie jazzowe podsumowania w 2013 za debiutancki, koncertowy album Alaman (For Tune), pozostawał w fonograficznym uśpieniu przez następne 6 lat, a mimo to kolektyw zdołał zagrać kilka dużych i ważnych koncertów z takimi gośćmi, jak: James Carter, Lotte Anker, Anna Karwan czy Zdzisław Piernik. Od czasu powołania do życia Power of the Horns, lider zespołu otrzymał m.in.. Fryderyka za jazzowy debiut, a koledzy z zespołu, saksofonista altowy Maciej Obara czy pianista Dominik Wania, wydają z powodzeniem płyty dla legendarnego niemieckiego labelu ECM.
2019 rok dla Piotra Damasiewicza jest pełen okrągłych liczb. Damas postanowił przejść pielgrzymkę liczącą 4000 kilometrów drogą św. Jakuba, zaczynając w maju od przejścia granicznego z Ukrainą we wsi Korczowa, przemierzając dalej południe Polski, Niemiec, Francji, by ostatecznie ukończyć podróż w katedrze Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Już sam pomysł przejścia takiej trasy wydaje się imponujący, ale jeśli dodamy do tego, że misją trębacza było zagranie 100 solowych koncertów na trąbkę w 100 świątyniach różnych wyznań w celu przygotowania do pracy naukowej, to już w ogóle przechodzi wszelkie pojęcie.

Z tym większą dumą Astigmatic Records prezentuje album Polska, który jest pierwszym i długo wyczekiwanym albumem studyjnym projektu Power of the Horns Ensemble, dowodzonego przez Piotra Damasiewicza. 42 minuty tej wybitnej muzyki nagrano latem 2018 r. w Studio S-2 w Warszawie pod okiem Michała Kupicza, który odpowiada również za miks albumu. Krążek ukaże się 15 listopada 2019 r. na CD, winylu i wszystkich platformach streamingowych. Album można zamawiać w pre-orderze w Asfalt Shopie i Sounds Of The Universe, a także na platformie Bandcamp.

Editor's info:
A musical visionary, some outstanding instrumentalists, the 10th anniversary of the collective’s founding, a reflection on Polishness, and finally – a 4,000 km-long walking pilgrimage of 100 solo concerts in 100 temples. These events, symbols, experiences and facts have somehow been combined into one coherent whole – the Polska LP, the first release by Piotr Damasiewicz & Power of the Horns Ensemble since 2013.

“Power of the Horns have the ability to captivate audiences of any festival, from jazz gigs to the huge Open’er, from the Baltic Sea coast to the Tatra Mountains, and hopefully in every corner of the globe”, as Kajetan Prochyra wrote in Jazzarium a few years ago, shortly after the release of the phenomenal concert album Alaman which earned the band considerable fame in the jazz scene. Power of the Horns, however, turned out to be a scarce commodity. They only performed on special occasions, and it took 6 years for their second album to be released. Now they are back with the album titled Poland.

This repertoire is a kind of synthesis of what influenced the image of jazz that accompanied Piotr Damasiewicz while building his musical identity. This is the essence of what was closest to Piotr’s heart in Polish jazz in the 1990s and the beginning of the 2000s, when he would mostly listen to Polish masters live, on the radio and on recordings. It was a period when he often listened to Wojtasik with Szukalski and Harper (it was the Quest album that was the main inspiration behind “Billy”), or some of the unearthly recordings of the Polish trumpet master Tomasz Stańko, such as Bosonossa, Litania, and From the Green Hill. Damas spent that period of his life in Katowice, which he still associates with the hard work of miners. It also remains a symbol of Polish industrial characterised by heavy groove… That’s why he has composed “Kleofas”, an homage to one of the Katowice coal mines.

The recording session for Polska LP occurred at a very special time. The album was recorded the day before and on the anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising, as these were the only available dates for all of the musicians. The exceptional atmosphere and thus the dignity of this time were emphasized by the events preceding the recordings. “It was a very moving period, concluding a certain era, as several people close to us, both musically and personally, died. The great master, Tomasz Stańko, to whom we partly dedicated this session, passed away” – the leader explains. There is some kind of symbolism in the fact that when the sound of sirens froze Warsaw for a moment as it does yearly, the album session in Studio S2 (Polskie Radio) was coming to an end.

Last year Piotr Damasiewicz and his orchestra celebrated the 10th anniversary of Power of the Horns. It is hard to believe that it took a decade for one of the most outstanding bands promoting Polish jazz in the world to record their first studio album. However, it is hardly surprising given that the leader of PotH – Piotr “Damas” Damasiewicz – is one of the busiest Polish artists around.

It is not easy to lead such a big orchestra of gifted musicians, or, to be more precise, a bunch of contemporary Polish jazz stars – that's why the line-up that took all the jazz recaps of 2013 by storm with their debut concert album Alaman (For Tune) remained in phonographic slumber for another 6 years, at the same time putting on a few major concerts with guests such as James Carter, Lotte Anker, Anna Karwan and Zdzisław Piernik. Since the formation of Power of the Horns, the band leader has received a Fryderyk award for his jazz debut, while his colleagues, an alto saxophonist Maciej Obara and Dominik Wania, a pianist, have successfully released albums for the legendary German ECM label.

For Piotr Damasiewicz, 2019 is a year full of round numbers. Damas set off on a 4,000 km pilgrimage along the Way of Saint James starting in May when he crossed the border with Ukraine in the village of Korczowa, continuing through the south of Poland, Germany, France, and finally completing the journey in the Cathedral of Santiago de Compostela in Galicia, northwestern Spain. The very idea of such journey seems to be impressive but if one adds that the trumpeter’s mission was to play 100 solo trumpet concerts in 100 temples of various denominations in order to prepare for his academic research, it’s beyond comprehension.

Astigmatic Records is all the more proud to present Polska LP, the first, long-awaited studio album of Power of the Horns Ensemble led by Piotr Damasiewicz. The 42 minutes of this outstanding music was recorded in the summer of 2018 in Studio S2 in Warsaw under the supervision of Michał Kupicz who was also responsible for the mix. The album is due to be released on CD, vinyl, and all streaming platforms on November 29, 2019. It can be now pre-ordered in Asfalt Shop and Sounds of The Universe, as well as via the Bandcamp platform.

The premiere concert showcasing the Polska programme will be held during the Wrocław Jazztopad Festival on November 23, 2019. The event will be preceded by a meeting with Piotr Damasiewicz taking place at 11 a.m. in Mleczarnia near Narodowe Forum Muzyki.

muzycy:
Piotr Damasiewicz - trumpet
Maciej Obara - alto sax
Adam Pindur - soprano sax
Paweł Niewiadomski - trombone
Gerard Lebik - tenor sax
Dominik Wania - grand piano
Ksawery Wójciński - double bass
Jakub Cywiński - double bass
Samuel Hall - drums

utwory:
A1. Billy 4:04
A2. Kleofas 12:31
A3. Polska 4:17
B1. Polska II 8:16
B2. Psalm For William Parker 13:02

wydano: 2024-03-30 (November 29, 2019)
nagrano: Recorded Studio S2 Polskie Radio, Warsaw

AR11LP

Opis

Wydawca
Astigmatic Records (PL)
Artysta
Piotr Damasiewicz & Power Of The Horns Ensemble
Nazwa
Polska [Vinyl 1LP]
Instrument
trumpet
Data premiery
2024-03-30
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.