search

EABS: Discipline of Sun Ra

39,99 zł
Brutto
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Indie Jazz / Contemporary / Jazzy Hip-Hop
premiera polska:
2020-10-30
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: Digipackowe etui
opis:

opis wydawcy:
“Jako ludzkość mamy już za sobą niejedno tysiąclecie, w rzeczywistości przeszliśmy też apokalipsę. Żyjemy w Czasie Końca. W jego ostatnim momencie, którego nie przyjmujemy do wiadomości. Jesteśmy już po końcu świata… Nie zauważyliście tego?” - rozważał kilka dekad temu Sun Ra. Ewidentnie żyjemy w pożyczonym czasie. W czasie pogrążonym w ciemności i ignorancji, w którym potrzebujemy chociaż odrobinę światła i miłości… a one mogą przyjść wraz z kosmiczną muzyką Mr. Ra, którą na swojej trzeciej płycie dekonstruuje zespół EABS.

W październiku 2019 roku, po ponad 33 latach, światło dzienne ujrzał archiwalny zapis pierwszego lądowania Sun Ra Arkestra w Polsce. Z tej okazji EABS przygotował specjalny koncert związany z tym wydawnictwem. Chwilę później, podczas lockdownu spowodowanego pandemią, dogłębny namysł nad filozofią przybysza z Saturna zaważył o studyjnym nagraniu materiału i ostatecznym kształcie albumu “Discipline of Sun Ra”. Wtedy nastąpiły dość poważne zmiany w selekcji utworów i jeszcze ambitniejsze próby rekreacji jazzowych oryginałów, pchając niektóre kompozycje nie tylko w kierunku hip-hopu (w duchu inspiracji Gil Scott-Heronem czy Davidem Axelrodem), ale też takich gatunków jak juke czy house.

Proces twórczy albumu skupił się wokół dwóch idei Sun Ra - dekonstrukcji oraz dyscypliny. “[Sun Ra] Wysłał członków Arkestry, aby przestudiowali poszczególnych muzyków z zespołu Fletchera Hendersona. Dzięki temu mogli zaobserwować istotę ich muzycznego kunsztu. Sun Ra powiedział swoim uczniom, że tamci muzycy nie odtwarzają utworów, tylko tworzą je na nowo, a dzięki odpowiednim informacjom mogą uchwycić ducha oryginału.”. Tak właśnie później Herman Sonny Blount potraktował muzykę legendy swingu. EABS podszedł do kompozycji Sun Ra dokładnie w ten sam sposób. Równie ważnym elementem przy nagrywaniu płyty był reżim związany z dyscypliną i precyzją w grze o jaki walczył pianista z Saturna, wykorzystując do tego cykl ćwiczeń-kompozycji pt. “Discipline”, które wykonywała Arkestra. Były one ściśle pomyślane do ćwiczeń z minimalną ilością materiału, najczęściej zbudowane na partiach sekcji dętej, z cykliczną melodią rozwijającą się z fragmentów, tak by każda osoba grała swoje kwestie skrupulatnie, bez jakichkolwiek odchyleń. To właśnie do nich nawiązuje tytuł albumu “Discipline of Sun Ra”.

Sun Ra dążył do grania muzyki ponadczasowej, która będzie aktualna nawet 1000 lat później… i trzeba przyznać, że to mu się udało. Muzyka z odległych planet to brzmienie nieskończoności. “Nieskończoność w rozumieniu Mr. Ra oznacza tworzenie jazzu przyszłości, ale w taki sposób, by zawierał w sobie przeszłość.” - ta sama misja przyświeca muzykom z Polski. Na “Slavic Spirits" zespół tworząc nowe, poszukiwał w dalekiej przeszłości swoich przodków. Jak się okazuje, spotkanie z koncepcjami Mr. Ra nie było przypadkowe. Dzielił się on również podobną filozofią przejścia drogi od ciemności i mroku, aż do słońca i oświecenia. W przypadku, w którym nie będzie już nadziei dla życia na naszej planecie, trzeba szukać chociażby metaforycznej próby eskapizmu… stąd mozolne budowanie statku kosmicznego pod banderą “Polish Space Program”.

Editor's info:
“We already passed one millennium, in fact, we passed the apocalypse: we are living in End Time, all right, but in the last daze. It’s after the end of the world. Don’t you know that yet?” - considered Sun Ra a few decades ago. We are clearly living in a borrowed time. In a time plunged in darkness and ignorance when we need at least a little light and love… and that can come with the cosmic music of Sun Ra, which is deconstructed by EABS on their third album. In October 2019, after more than 33 years, the archive record from the first landing of Sun Ra Arkestra in Poland was released to the public. On this occasion, EABS has prepared a special concert related to this release. Moments later, during the lockdown, a deep reflection on the philosophy of the newcomer from Saturn influenced the recording session and the final shape of the album ‘Discipline of Sun Ra’. Then there were quite serious changes in the selection of songs and even more ambitious attempts at recreation jazz originals, pushing some compositions not only towards hip-hop (in the spirit of inspired by Gil Scott-Heron or David Axelrod), but also genres such as juke or house.

The creative process of the album revolved around two Sun Ra’s ideas - deconstruction and discipline. “He sent members of the Arkestra out to research individual players in Henderson group in the order to get the feeling right when playing their parts. Sun Ra told them they weren’t copying those pieces, they were re-creating them, and with the proper information they could know the spirit behind the original." That’s how Herman Sonny Blount treated the music of the swing legend, Fletcher Henderson. EABS approached the composition of Sun Ra in exactly the same way. An equally important element with recording was a regime associated with the discipline and precision that the pianist from Saturn fought for, using a series of exercises-compositions entitled ‘Discipline’ previously used by Arkestra. They were strictly designed for exercises with the minimum amount of material, the most common built on the brass section parts, with a cyclical melody unfolding from fragments so each person played their lines meticulously, without any deviation. This is what the title of the album ‘Discipline of Sun Ra’ refers to.

Sun Ra was aiming to record timeless music that could still be alive in a 1000 years, and with no hesitation, he managed to do it. The music from distant planets is infinite. “By infinity, Mr.Ra means creating jazz of the future, but also covering the past”- the same idea is carried by polish musicians. On the ‘Slavic Spirits’ album, EABS was inspired by the ancient past. As we now know, discovering Sun Ra’s concept wasn’t coincidental. He also believed and shared the philosophy of coming through the darkness to see the sun and enlightenment. In case there’s no hope for living on our planet, we need to look for metaphorical escapism. That’s where the idea of building a cosmic ship under ‘Polish Space Program’ was born.

muzycy:
Marek “Latarnik” Pędziwiatr - grand piano, Fender Rhodes & synths
Marcin “Cancer G” Rak - drums, percussion, beat machine
Paweł “Wuja HZG” Stachowiak - bass guitar, MOOG
Olaf “Książę Saxonii” Węgier - soprano, alto, tenor sax
Jakub Kurek - trumpet
Spisek Jednego - percussion, sound FX

utwory:
1. Brainville 8:00
2. Interstellar Low Ways 8:25
3. The Lady With The Golden Stockings (The Golden Lady) 3:18
4. Discipline 27 5:20
5. Neo-Project #2 6:10
6. Trying To Put The Blame On Me 5:02
7. UFO 4:27

wydano: Oct 30, 2020
nagrano: Recorded at Radio Opole, Studio M im. SBB

AR15CD

Opis

Wydawca
Astigmatic Records (PL)
Artysta
EABS
Nazwa
Discipline of Sun Ra
Zawiera
1CD
Data premiery
2020-10-30
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.