search

John Taylor: In Two Minds

59,99 zł
Brutto

multikulti.com * * * * 1/2:
Nieoczywisty tytuł płyty angielskiego pianisty ukazuje dwie strony artystycznej osobowości Johna Taylora. Tę najbardziej intymną, cichą i introspekcyjną, w przeciwieństwie do bardziej żywiołowej, gorącokrwistej, ale przy tym bardzo pogodnej. Czy to są tytułowe "dwa umysły" Taylora? Warto przekonać się samemu.
Dość regularna ewolucja dziewięciu utworów, mających różne zabarwienie emocjonalne zdaje się potwierdzać to założenie… Solowa płyta Johna Taylora, założyciela słynnego tria Azimuth, jednego z najbardziej osobnych pianistów jazzowych w historii gatunku, jest niczym morze skrywające rafę koralową, tyle tutaj bogactwa pomysłów, melodii i namysłu…

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Straightahead / Piano Jazz
premiera polska:
07.03.2022
kontynent: Ameryka Północna
kraj: USA
opakowanie: Gatefoldowe etui
opis:

multikulti.com * * * * 1/2:
Nieoczywisty tytuł płyty angielskiego pianisty ukazuje dwie strony artystycznej osobowości Johna Taylora. Tę najbardziej intymną, cichą i introspekcyjną, w przeciwieństwie do bardziej żywiołowej, gorącokrwistej, ale przy tym bardzo pogodnej. Czy to są tytułowe "dwa umysły" Taylora? Warto przekonać się samemu.
Dość regularna ewolucja dziewięciu utworów, mających różne zabarwienie emocjonalne zdaje się potwierdzać to założenie. Do tej samej refleksji prowadzą enigmatyczne słowa z liner notes jego autorstwa. Nie jest też przypadkiem, że Taylor mówi o "dwóch umysłach, czy ma to być nagranie solowe, czy w duecie?". Albo, gdy używa słów "równowaga", "czas" i "grać (w tym samym czasie)".
Kolejnym zaskakującym rozwiązaniem jest użycie dwóch fortepianów, aby te "dwa umysły" idealnie się zazębiały, nakładały i do siebie pasowały. Można więc rozkoszować się zgadywaniem i odkrywaniem, w którym momencie tej opowieści jesteśmy, od długiej trzyczęściowej suity "Ambleside Suite", po kończącą płytę ellingtonowską "Reflections In D".
Solowa płyta Johna Taylora, założyciela słynnego tria Azimuth, jednego z najbardziej osobnych pianistów jazzowych w historii gatunku, jest niczym morze skrywające rafę koralową, tyle tutaj bogactwa pomysłów, melodii i namysłu. Warto zatracić się w nutach Johna Taylora, aby rozgryźć tytułowe "dwa umysły", o czym opowiadają, skąd pochodzą i dokąd prowadzą. Przeszłość i teraźniejszość. Tradycja i innowacja. Oryginalność i anachroniczność. Natura i industrialne szaleństwo. Podróżowanie i powrót do domu. Fantazja i rzeczywistość. Sen i jawa. Ta dychotomia obecna jest w całym dorobku tego wybitnego pianisty i kompozytora.
John Taylor zmarł na atak serca 18 lipca 2015 roku, doznał zawału podczas koncertu na festiwalu Saveurs Jazz we francuskiej miejscowości Segré. Mimo szybkiej akcji reanimacyjnej, podjętej jeszcze na zapleczu sceny, nie udało się go uratować. Miał 72 lata.
autor: Mateusz Krępski
Copyright © 1996-2022 Multikulti Project. All rights reserved

Editor's Info:
John Taylor and his two minds. A cryptic title for the new work of the English piano player, which was released a little more than one year after his previous recording for CAM JAZZ, “Giulia’s Thursdays”. This is a concise album, for piano only (or at least so one might assume), in which Taylor bares himself, revealing two sides of his personality: his innermost, quiet and introspective side as opposed to his more lively, vivid, and cheerful side. Are these his “two minds”? A quite regular alternation of pieces in opposite moods seems to confirm this assumption. The enigmatic words with which Taylor comments on his album lead to the same conclusion. But, certainly, that’s not all. It’s not by chance either that Taylor talks about being “in two minds whether to make this recording a solo or a duet project”. Or that he uses the words “balance”, “timing”, and “to play (at the same time)”. The weird, innovative idea in “In Two Minds” is the use of two pianos to make the two tracks interlock, overlap, and match perfectly. Thus, one can delight in guessing and discovering where this comes true, starting with the long “Ambleside Suite”, nineteen minutes of outstanding music that captivate listeners right from the beginning. A piece that prepares them to travel through the other six pieces on the album, minor, though not less shiny, gems. All of these compositions bear Taylor’s signature, except for “Phrase The Second” by his friend Kenny Wheeler and a tribute to Duke Ellington, “Reflections In D”, that virtually closes the album.
Having listened to the entire recording, the matter is still pending: apart from the two pianos, it will be up to each listener to lose himself among John Taylor’s notes, in order to work out the two souls in the record, what they tell, where they come from and where they lead to. Past and present. Tradition and innovation. Country calm and industrial frenzy. Travelling and home-coming. To each his own “two minds”, to be explored, grasped and metabolised.
“In Two Minds” was recorded and mixed at Bauer Studios in Ludwigsburg in November 2011, under the technical supervision of Johannes Wohlleben.


John Taylor e le sue due menti. Un titolo enigmatico per il nuovo lavoro del pianista inglese, che esce a poco più di un anno dal precedente disco inciso per CAM JAZZ, “Giulia’s Thursdays”. E stavolta si tratta di un album scarno, per solo pianoforte (o almeno così si potrebbe ipotizzare), in cui Taylor si mette a nudo e mostra due aspetti della propria personalità: quello più intimo, quieto, introspettivo, contrapposto a quello più vivace, colorato, lieto. Che siano queste le “two minds”? L’alternanza piuttosto regolare di brani dal mood opposto lascerebbe pensare a una simile ipotesi. E anche le sibilline parole con cui Taylor accompagna il disco portano in quella direzione. Ma certamente non è tutto qui. Non è un caso, infatti, che Taylor parli di indecisione tra un disco da solista e un lavoro a quattro mani. Né che utilizzi i termini “equilibrio”, “sincronizzazione”, “suonare (contemporaneamente)”. L’idea, bizzarra e innovativa, nascosta dentro “In Two Minds”, è quella di usare due pianoforti e di trovare l’incastro, la giusta sovrapposizione, la perfetta armonia tra le due tracce. E quindi ci si può divertire a intuire e a scoprire dove ciò avviene, proprio a partire dalla lunga “Ambleside Suite”, diciannove minuti di splendida musica che rapiscono immediatamente l’ascoltatore. E lo preparano al… Viaggio attraverso gli altri się brani del disco, gemme più piccole ma non per questo meno rilucenti. Composizioni che portano la firma del protagonista, con l’eccezione di una “Phrase The Second” dell’amico Kenny Wheeler e di un omaggio a Duke Ellington, che chiude virtualmente l’album con “Reflections In D”.
A disco chiuso, la discussione resta comunque aperta: al… Di là del doppio pianoforte, sarà compito di ogni ascoltatore perdersi tra le note di John Taylor, per capire quali sono le due anime del disco, cosa raccontano, da dove arrivano e dove portano. Passato e presente. Tradizione e modernità. Quiete bucolica e frenesia industriale. Il viaggio e il ritorno a casa. A ognuno le sue “two minds” da esplorare, comprendere, metabolizzare.
“In Two Minds” è stato registrato e mixato presso i Bauer Studios di Ludwigsburg nel novembre 2011, con la supervisione tecnica di Johannes Wohlleben.

muzycy:
John Taylor: piano

utwory:
1. Ambleside Suite - Coniston (John Taylor) 5:36
2. Ambleside Suite - Dry Stone (John Taylor) 7:40
3. Ambleside Suite - Ambleside (John Taylor) 5:45
4. Phrase The Second (Kenny Wheeler) 4:54
5. Episode 3 (John Taylor) 3:14
6. 3/4 pm (Kenny Wheeler) 3:56
7. Middle Age Music (John Taylor) 5:41
8. Calmo (John Taylor) 4:12
9. Reflections In D (Duke Ellington) 5:25

total time - 46:46
wydano: Nov 10, 2016 (2014)
nagrano: Recorded and mixed in Ludwigsburg on 21, 22, 23 November 2011 at Bauer Studios

more info: www.CamJazz.com

CJGG0062

Opis

Wydawca
CAM Jazz (I)
Kompozytor
John Taylor
Artysta
John Taylor
Nazwa
In Two Minds
Instrument
piano
Zawiera
1CD
Data premiery
2022-03-07
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.