search

Ars Antiqua Austria, Gunar Letzbor: Aumann: Chamber Music in the Abbey of St. Florian

59,99 zł
Brutto

multikulti.com:
Gunar Letzbor uchodzi za jednego z najlepszych skrzypków, grających na instrumencie barokowym, posiadł umiejętność intuicyjnego zagłębiania się w styl. Od dwóch dziesięcioleci przegląda muzyczne archiwa austriackich opactw. Często dokonuje zaskakujących znalezisk, tak było na przykład z dorobkiem Romanusa Weichleina, albo francuskiego lutnisty i kompozytora - Charlesa Mouthona. Jego nie mające sobie równych wykonania niosą ogromny ładunek metaforycznej teatralizacji i retoryki.
Tym razem prezentuje świecki dorobek Franza Josefa Aumanna, którego wielkim admiratorem był Anton Bruckner...

Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Muzyka Klasyczna / Klasyczna Muzyka Barokowa
premiera polska: 2022-01-10
opakowanie: Jewelcase
opis:
multikulti.com:
Gunar Letzbor uchodzi za jednego z najlepszych skrzypków, grających na instrumencie barokowym, posiadł umiejętność intuicyjnego zagłębiania się w styl. Od dwóch dziesięcioleci przegląda muzyczne archiwa austriackich opactw. Często dokonuje zaskakujących znalezisk, tak było na przykład z dorobkiem Romanusa Weichleina (płyty wydawane od 1994 do 2007 przez nieistniejącą już oficynę Symphonia), albo francuskiego lutnisty i kompozytora - Charlesa Mouthona (Challenge Classics, 2010). Jego nie mające sobie równych wykonania niosą ogromny ładunek metaforycznej teatralizacji i retoryki.
Tym razem prezentuje świecki dorobek Franza Josefa Aumanna, którego wielkim admiratorem był Anton Bruckner.
Już ponad dekadę temu buszował po archiwum klasztoru augustianów św. Floriana w pobliżu Linzu, gdzie natknął się na sakralną muzykę Franza Josepha Aumanna. Z tego czasu pochodzi jego nagranie Requiem, Te Deum i dwa responsoria tego kompozytora (Pan Classics, 2011). Franz Josef Aumann po studiach w Wiedniu trafił do opactwa Sankt Florian, wówczas jednego z najważniejszych ośrodków kultury, sztuki i nauki, w którym do dzisiaj zachowała się biblioteka mieszcząca ponad 140 000 cennych woluminów, w roku 1753. Miał zaledwie dwadzieścia pięć lat, do dzisiaj nie wiadomo jaka była tego przyczyna. Odtąd Klasztor Sankt Florian stał się dla niego całym światem, został tam aż do śmierci w roku 1797. Podobno skomponował dwanaście Requiem (a także wiele mszy, litanii i innych dzieł religijnych).
Oto jak Gunar Letzbor zapowiada album: "Franz Josef Aumann urodził się w austriackim mieście Traismauer w 1728 roku i studiował muzykę w Wiedniu, gdzie spotkał wielu współczesnych jemu artystów. Nie ustalono jeszcze, dlaczego w 1753 r. przeniósł się do Sankt Florian. Musiał być niezwykle utalentowany, gdyż dwa lata później został Regens Chori, na rok przed święceniami kapłańskimi. Od tego momentu pozostawał w służbie klasztoru aż do śmierci w 1797 roku. Skomponował muzykę "świecką" najwyższej próby – utwory, które grał dla rozrywki zaproszonych gości, przy specjalnych okazjach, podczas wystawnych bankietów. W archiwach Klasztoru św. Floriana zachowało się niewiele dzieł kameralnych – tylko kilka, ale są one wybitnej jakości. Szczególną uwagę przykuwają Kwintety. Tu mistrz rozwija szczególny styl muzyki kameralnej: dwoje skrzypiec zestawione zostały dwóm altówkom. Obie grupy instrumentów mają równy status i wchodzą w żywy dyskurs. Aumann opanował wszystkie techniki kompozytorskie swoich czasów. Można jednak zaobserwować szczególne upodobanie do linii melodycznych nawiązujących do muzyki ludowej uprawianej w regionie. Dla kontrastu dodaliśmy "Cassatio in D", gdzie promienny dźwięk flautello nadaje muzyce szczególną aurę. Końcowa "Partia in C", gdzie trąbki clarino symbolizują boskość lub wysoki status materialny. Aumann musiał być niezwykle innowacyjny, nie przejmując się zbytnio żadnymi zasadami w swoim środowisku."
Copyright © 1996-2022 Multikulti Project. All rights reserved


Gunar Letzbor: Franz Josef Aumann was born in the Austrian town of Traismauer in 1728 and studied music in Vienna, where he came across many important musicians of his time. It has not yet been established why in 1753 he relocated to Sankt Florian. He must have been unusually talented, as two years later he became Regens Chori, one year before his ordination to the priesthood. From that point he remained in the service of the monastery until his death in 1797. He composed “entertainment” music of the highest quality – pieces that were played for the amusement of invited guests, on special occasions, or simply between the various courses of lavish banquets. In the archives of St Florian Monastery not many chamber works have survived – only a handful, but these are of outstanding quality. The quintets are remarkable. Here the master develops a particular style of chamber music: two violins are juxtaposed with two violas. Both groups of instruments have equal status and enter into a lively discourse. Aumann mastered all the compositional techniques of his time. We can, however, observe a particular preference for melodic lines reminiscent of the folk music that was practised in the region. For contrast, we have added the Cassatio in D, where the radiant sound of a flautello bestows a special aura upon the music. The concluding Parthia in C where trumpets symbolise the divinity or a high social position. Aumann must have been extremely innovative, not worrying too much about any rules within his environment.

muzycy:
Ars Antiqua Austria
Gunar Letzbor: direction

utwory:

1. Parthia ex G a 5 Stromenti Violino Primo, Violino Secondo, Viola Prima, Viola Seconda con Violone 03:41
2. Parthia ex G a 5 Stromenti Violino Primo, Violino Secondo, Viola Prima, Viola Seconda con Violone Menuet 04:03
3. Parthia ex G a 5 Stromenti Violino Primo, Violino Secondo, Viola Prima, Viola Seconda con Violone Andante 04:30
4. Parthia ex G a 5 Stromenti Violino Primo, Violino Secondo, Viola Prima, Viola Seconda con Violone Finale 01:47
5. Cassatio in D a 2 Violini, Flautello concertato, Alto Viola e Violoncello Allegro 01:25
6. Cassatio in D a 2 Violini, Flautello concertato, Alto Viola e Violoncello Menuet - Andante 04:02
7. Cassatio in D a 2 Violini, Flautello concertato, Alto Viola e Violoncello Andante - con sordino 03:56
8. Cassatio in D a 2 Violini, Flautello concertato, Alto Viola e Violoncello Menuet - Allegro 04:35
9. Cassatio in D a 2 Violini, Flautello concertato, Alto Viola e Violoncello Finale 01:45
10. Cassatio ex C a 2 Violini, 2 Viole e Basso Divertimento - gustoso 02:16
11. Cassatio ex C a 2 Violini, 2 Viole e Basso Menuet 04:32
12. Cassatio ex C a 2 Violini, 2 Viole e Basso Andante - con sordini 03:55
13. Cassatio ex C a 2 Violini, 2 Viole e Basso Finale - Presto 02:00
14. Die Hex 02:47
15. Divertimento in B a 5 Stromenti Violini 2, Alto Viole 2 e Violone Allegro 02:44
16. Divertimento in B a 5 Stromenti Violini 2, Alto Viole 2 e Violone Menuet 04:48
17. Divertimento in B a 5 Stromenti Violini 2, Alto Viole 2 e Violone Andante 02:57
18. Divertimento in B a 5 Stromenti Violini 2, Alto Viole 2 e Violone Finale - Presto 01:35
19. Parthia in C a Violinis 2, Alto Viola, Clarinis 2, Basso* con Tympano Presto 03:28
20. Parthia in C a Violinis 2, Alto Viola, Clarinis 2, Basso* con Tympano Menuet 02:36
21. Parthia in C a Violinis 2, Alto Viola, Clarinis 2, Basso* con Tympano Andante - sempre piano 04:07
22. Parthia in C a Violinis 2, Alto Viola, Clarinis 2, Basso* con Tympano Finale - Tempo di Menuetto 01:50

CC72876

Opis

Wydawca
Challenge Classics
Kompozytor
Franz Joseph Aumann (1728-1797)
Artysta
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
Nazwa
Franz Joseph Aumann: Chamber Music in the Abbey of St. Florian
Zawiera
1CD
Data premiery
2022-01-10
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.