search

Laudario di Cortona - Italian Religious Songs From XIII Century

41,99 zł
Brutto
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady reklamacji

Muzyka Dawna
premiera polska:
2008-11-14,
Wydawnicto Audiofilskie

seria wydawnicza: Classical Music Series
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: digipackowe etui
opis:

Info wydawcy:
Wiek XIII w Europie to czas, gdy żarliwa religijność zaczęła rozsadzać funkcjonujące dotąd formy uczestnictwa świeckich w życiu Kościoła. Skutkowało to aktywnością, której przejawem stały się zakony żebracze, biczownicy, rozmaite bractwa religijne. Niewątpliwie postaciami, których działalność wywarła największy wpływ na Kościół w kolejnych dekadach, byli święty Dominik i święty Franciszek z Asyżu. Ich misja zaowocowała większą świadomością religijną ludzi świeckich i potrzebą jej wyrażania. Pieśń słoneczna św. Franciszka - pierwowzór włoskiej laudy - dał impuls do tworzenia się w miastach bractw śpiewaczych - laudesi, które gromadziły się w kościołach, by wspólnie modlić się i śpiewać na specjalnych nabożeństwach.
Z czasem bardziej zamożne bractwa zaczęły zatrudniać profesjonalnych muzyków, którzy umieli wykonywać coraz trudniejsze technicznie utwory. Zaczęto również stosować formy dramatyczne, co stało się zalążkiem nowej formy muzycznej - oratorium.
Bractwo Confraternita di Santa Maria delle Laude działało w Cortonie, przy kościele św. Franciszka, w latach 1260 - 1297 jego działalność zaowocowała powstaniem kodeksu znanego pod nazwą Laudario di Cortona (Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona, MS 91), zawierającego 46 laud wraz z zapisem muzycznym. Jest to jeden z najstarszych manuskryptów zawierających pieśni religijne w języku włoskim, z czasów, gdy zaczęła rozkwitać poezja religijna w językach narodowych, reprezentowana przez twórczość Jacopone da Todi, franciszkańskiego poety i mistyka.
Niniejsza płyta zawiera wybór pieśni pochodzących z tego rękopisu. Odnajdziemy na niej utwory maryjne, bożonarodzeniowe, wielkopostne i wielkanocne oraz poświęcone świętym. Dwie pieśni (w tym Troppo per del tempo ze słowami Jacopone da Todi) to rozważania o miłości Chrystusa, będące przykładami egzaltowanej poezji religijnej tego okresu.
Piotr Flis

Zespół Muzyki Dawnej 'Scandicus' został założony w 1999 roku, zajmuje się muzyką średniowieczną, przede wszystkim wokalną. W jego repertuarze znajdują się pieśni religijne i świeckie, pochodzące z wielu źródeł, takich jak: Laudario di Cortona, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell. W skład instrumentarium wchodzą: fidel, flety proste, harfa, lutnia oraz instrumenty perkusyjne: riq, darabuka, bendir. Scandicus współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzykami, specjalizującymi się
w wykonywaniu muzyki dawnej.
Zespół koncertuje w całej Polsce, brał udział m. in. Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świeradowie Zdroju, w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej 'Salve Regina' w Wigrach, w IV Międzynarodowym Festiwalu im. Agricoli w Świebodzinie. Scandicus chętnie występuje również w muzeach i podczas obchodów uroczystości związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych.

Dziennik, 2009-01, >b>ocena: * * * *
'...Ciekawa inicjatywa muzyków z Zespołu Muzyki Dawnej 'Scandicus' Piotra Flisa. Zespół zajmuje się muzyką średniowieczną i nagrał XIII-wieczne pieśni-laudy ze zbiorów Laudario di Cortona. Jest to jeden z najstarszych zbiorów zawierających pieśni religijne w języklu włoskim. Są tam utwoty maryjne, bożonarodzeniowe, , wielkopostne na głosy z towarzyszeniem fidelu, harfy romańskiej, fletu prostego i innych instrumentów z epoki. Zgodnie z panującą modą nagrano je z, kiedyś niezapisywalnymi, partiami perkusyjnymi, które są na tyle muzykalne, że nie zmieniają charakteru muzyki. Czekam na wykonania utworów polskiego średniowiecza, które odkrywane są w bibliotekach klasztornych w naszym kraju...'
autor: Krzesimir Dębski


Audio Video, 01/2009
Ta płyta to przywołanie repertuaru rodem z XIII-wiecznych Włoszech - czasu, w którym poezja religijna zyskiwała coraz większe uznanie. Włoskie laudy zachowane w najstarszym tego typu zbiorze - tytułowym 'Laudario di Cortona' rozbrzmiewają delikatnie, czarując barwą głosów i instrumentarium. Zespół 'Scandicus', którego zainteresowania koncentrują się na repertuarze średniowiecznym, przypomniał nam tą płytą jakie w owych czasach śpiewano i grano pieśni 'na chwałę Bożą'. I uczynił to z niezwykłą gracją.
autor: Alina Mądry

Editor's info:
13th century in Europe was a time when fervent religiousness began to burst previous forms of laity participation in the Church's life. It resulted in a kind of activity, signs of which became mendicant orders, flagellants, various religious fraternities. Undoubtedly, people of the most significant influence on the Church during consecutive decades, were Saint Dominic and Saint Francis of Assisi. Their mission had the effect of growing religious consciousness of laity and the need for its expression. Saint Francis's Canticle of the Sun- precursor of Italian lauda - gave an impulse to create in towns singing fraternities - laudesi, which gathered in churches to sing and pray during special services. With time, more wealthy fraternities began to hire professional musicians, able to perform more and more technically complicated works. Dramatic forms were also introduced, what turned out to be a germ of a new musical form, shaped later - oratorio.
Fraternity Confraternita di Santa Maria delle Laude acted in Cortona, attached to Saint Francis church, and between 1260 - 1297, thanks to their activity, a codex was created, known under the name of Laudario di Cortona (Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona, MS 91) containing 46 laude accompanied with musical notation. It is one of the oldest manuscripts comprising sacred songs in Italian, dating from times, when sacred poetry in national languages, represented by works of Jacopone da Todi (Franciscan poet and mystic), started to flourish.
This record contains a choice of songs taken out from this manuscript. Among them Marian, Christmas, Lent and Easter songs and also works dedicated to saints can be found. Two works, examples of gushing religious poetry of that time (one of them Troppo per del tempo with lyrics by Jacopone da Todi), are deliberations on Christ's love.
Piotr Flis

The Early Music Ensemble Scandicus was established in 1999 and performs medieval music, particularly vocal. Its repertoire includes sacred and secular songs of various sources, such as: Laudario di Cortona, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell. The instruments used by the ensemble are: fiddle, recorders, harp, lute and percussion instruments: riq, darabuka, bendir. Scandicus cooperates with Polish and foreign musicians specialising in performing early music.
The ensemble give concerts throughout Poland, among others it took part in International Meetings with Early Music in Świeradów Zdrój, International Sacred Music Festival 'Salve Regina' in Wigry, Fourth International Agricola Festival in Świebodzin. Scandicus also enjoys performing in museums and during celebrations of historical events.

muzycy:
Agata Kachel-Flis: voice, oud (1, 5, 11, 13), riq (7), bendir (8), darabuka
Agnieszka Leśniak: voice (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), riq (1, 3)
Sylwia Nowicka: voice (1, 5)
Tymoteusz Dorda: voice (2, 3, 6), fidel
Piotr Flis: voice, oud (3, 7, 9), romanesque harp, recorder, artistic direction
Jakub Kabus: voice (6, 12), bendir (1, 3, 7, 11, 13)

utwory:
1. Laude novella 4'13"
2. Stella nuova 6'18"
3. Gloria 'n cielo 3'20"
4. Cristo e nato 8'45"
5. O divina virgo flore 4'25"
6. De la crudel morte de Cristo 10'42"
7. Iesu Cristo glorioso 5'40"
8. Oime lasso 6'12"
9. Ave donna santissima 4'55"
10. Madonna santa Maria 5'45"
11. Sia laudato san Francesco 5'15"
12. Troppo per del tempo 6'03"
13. Magdalena degna da laudare 6'45"

wydano: 2008-11
more info: www.multikulti.com
more info2: www.scandicus.art.pl
MPCD024

Opis

Wydawca
Multikulti Project (PL)
Artysta
Early Music Ensemble Scandicus
Nazwa
Laudario di Cortona - Italian Religious Songs From XIII Century
Instrument
vocals
Zawiera
CD
Vinyl 1LP
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.