Kategorie

Totdat de wachter heeft gezongen - Songs from the Gruuthuse Manuscript (ca. 1400) and instrumental connections


  • Kod: CC72795
  • Producent: Challenge Classics
  • Wykonawca: Aventure
  • Nośnik: CD
  • Kompozytor: Oswald von Wolkenstein (1376-1445),Monch Salzburg (XIV w.), Conrad Paumann (1410-1473)
  • Cena: 59,99 zł
  • Poleć produkt

Muzyka Dawna
premiera polska:
2018-11-30,
Wydawnicto Audiofilskie

opakowanie: plastikowe etui
opis:

multikulti.com - ocena * * * * 1/2:
Manuskrypt Gruuthuse, średniowieczny manuskrypt sporządzony około roku 1400, najwcześniejsze fragmenty dzieła pochodzą z końca XIV wieku, natomiast najpóźniejsze – z początku XV wieku. Rok 1400 jest więc wypadkową tych dat. Powstał on prawdopodobnie w Brugii bądź jej okolicach, na co, według ekspertów, wskazują pojawiające się w dziele nazwiska związane z tym właśnie miastem oraz dialekt, w którym został on spisany.
Swoją nazwę ów rękopis zawdzięcza pierwszemu znanemu z imienia i nazwiska właścicielowi, Lodewijkowi van Gruuthuse, możnowładcy z Brugii, który w jego posiadanie wszedł stosunkowo późno po jego powstaniu, gdyż dopiero w drugiej połowie XV wieku. Przez długi okres manuskrypt nie był darzony szczególnym zainteresowaniem. Ponownie odkryty około roku 1837, prawdopodobnie przez nauczyciela akademickiego z Brugii, Jana Antoona De Jonghe. Dopiero od wtedy ten zbiór trafił w ręce muzykologów i badaczy. Od tego czasu jego znaczenie stale rośnie.

Pieśni stanowią najbardziej znaną część manuskryptu - są to pieśni miłosne, sprośne piosenki i knajpiane przyśpiewki. Jest to największa kolekcja utworów wokalnych sporządzonych języka holenderskiego z okresu średniowiecza, jest to także największy zbiór piosenek z notacją muzyczną. Forma piosenek świadczy również o tym, że utwory te były przeznaczone dla wyrobionych słuchaczy. Mamy tutaj wiele elementów zaczerpniętych z kanonicznych form francuskich pieśni z późnego średniowiecza - ballad, rondeaus i virelais, a różnorodność używanych form jest godna najwyższej uwagi.

Ensemble Aventure w składzie Christopher Kale - głos, Marco Magalhaes, Ita Hijmans i Fumitaka Saito na recorderach, uwodzą słuchacza barwnym i ciepłym brzmieniem, chwilami brzmią w cudowny sposób nieprecyzyjnie, a to za sprawą improwizatorskich ciągotek członków ansamblu. Pod rozbujaną powierzchownością tych interpretacji kryje się jednak artykulacyjna oraz kontrapunktyczna precyzja. Od momentu powstania zespołu (od 1992 roku), muzycy wierni są epoce średniowiecza, osiągając wyżyny historycznego wykonawstwa. Wielowymiarowa wiedza i praktyka muzycznej improwizacji, zawiłości językowych, idiomów muzycznych i kontekstów historycznych pozwala członkom zespołu tworzyć unikalne dźwiękowe obrazy z przeszłości.
autor: Henryk Majda
Copyright © 1996-2018 Multikulti Project. All rights reserved

Editor's info:
The poems and songs of the Gruuthuse Manuscript originated in Bruges around 1400, and the collection is named after the later owner, Lodewijk van Gruuthuse. The songs form the most well-known part of the collection: love songs, bawdy songs and drinking songs. The Gruuthuse Manuscript contains the largest collection of Dutch language songs from the medieval period, and it is the largest collection of songs with music notation. The form of the songs also attests to the fact that these songs were intended for connoisseurs. The poet uses formes fixes, the canonized forms of French songs of the late medieval times: ballades, rondeaus and virelais, and the wide variety of the forms used is remarkable.

Instrumentalists have been around all over Europe during the 15th century, but musical manuscripts unambiguously showing a repertoire for instrumental ensembles from that period are scarce. The instrumental repertoire on this CD contains arrangements and polyphonic ensemble pieces from about 1450-70. The arrangements are either instrumental versions based on pre-existing polyphonic models or arranged monophonic tenors.

muzycy:
Aventure:
Christopher Kale, vocals
Marco Magalhaes, recorder
Ita Hijmans, recorder
Fumitaka Saito, recorder

utwory:
1. Wach auff mein hort der lewcht dort her 05:43
2. Min hertz in hohen fröuden 02:14
3. Dijn troost allein 03:34
4. Möcht ich dein wegeren 01:21
5. Dijn troost allein 03:24
6. Ich bin pey ir sy wais nit darumb 01:42
7. So wie bi lieve in rusten leit 02:36
8. Des klaffers neyden 03:36
9. So wie bi lieve in rusten leit 03:01
10. Allmächtig got herr Jhesu Christ 06:30
11. Der winter will hin weichen 01:32
12. Scinc her den wijn 02:42
13. Scinc her den wijn 02:27
14. Ein vrouleen edel von nature 02:07
15. Binnen in mir hertzen cas 04:07
16. Frow myn willen nym vergu?t 01:23
17. Egidius waer bestu bleven 02:22
18. Was ich begynne 03:01
19. O, cranc onseker broosch engien 04:39
20. Wiplich figur/ Bekenne myn klag 01:39
21. Wel up elc sin die vruecht begaert 06:42

wydano: 09 November 2018
nagrano: Recorded at Schuilkerk de Hoop, Diemen (NL) 30 June-2 July, 2018. Recorders: reconstructed mid-15th c. recorders, based on research into the Dordrecht; Recorder (before 1418) and Rafi-instruments (early 16th c.) by Fumitaka Saito and M. Magalhaes, 2016.more info: www.challenge.nl
more info2: www.aventure-ensemble.nl

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: