Kategorie

The Taste of The World


  • Kod: MPJ014
  • Producent: Multikulti Project (PL)
  • Kod producenta: 5907796319796
  • Wykonawca: Maciej Kądziela
  • Nośnik: CD
  • Instrument lidera: saxophones
  • Cena: 41,99 zł
  • Poleć produkt

Player


Modern Jazz / Indie Jazz
premiera polska:
2016-06-28,
Wydawnicto Audiofilskie

seria wydawnicza: Jazz Series
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: kartonowe etui
opis:

multikulti.com:
Powodów, które skłaniają artystę do ciągłych poszukiwań w obrębie wybranego artystycznego języka, może być wiele. Nie sposób wymienić wszystkich w krótkiej wypowiedzi. Jednak dla uważnego słuchacza, kluczowe jest to, czy mamy do czynienia z procesem twórczym, z jego punktami granicznymi, z momentami spowolnienia i w końcu z kulminacjami.

Druga w dyskografii, autorska płyta polskiego saksofonisty, Macieja Kądzieli dowodzi, że – w jego przypadku - mamy do czynienia z kolejnym, bardzo ważnym etapem na osi twórczego rozwoju tego artysty.

Maciej Kądziela od 2009 roku mieszka w Danii, i to doświadczenie ma niebagatelne znaczenie w procesie kształtowania jego tożsamości. Nie jest tajemnicą, że skandynawska scena jazzowa jest współcześnie jedną z najbardziej kreatywnych na świecie. Jednak muzyk, od siedmiu lat ją współtworzący, nie podąża za obowiązującymi tendencjami i nurtami, lecz czerpie inspiracje jedynie z ich wybranych elementów.

Efekt jest zdumiewający, materiał zarejestrowany w kopenhaskim studio nagraniowym, stanowi – za sprawą swojej unikalnej dramaturgii - integralną całość, a przy tym zagrany został z dużą dozą powściągliwości, ale też wewnętrzną żarliwością; z typowym dla Skandynawów brakiem pośpiechu, ciepłem i delikatnością.

W skład skandynawskiego kwartetu Kądzieli wchodzą muzycy, z którymi lider współpracuje od kilku już lat. Artur Tuźnik, polski pianista na stałe mieszkający w Kopenhadze, duńska sekcja rytmiczna – kontrabasista Johannes Vaht i Olle Dernevik za perkusją.

Dodatkowym atutem nagrania jest gościnne pojawienie się Grzecha Piotrowskiego, pomysłodawcy i założyciela World Orchestra oraz zespołu Alchemik. Pojawiając się tutaj w roli sidemana wnosi odmienne spojrzenie, indywidualny ton, znakomicie wzbogacając brzmienie kwartetu. Nie jest przy tym tylko nazwiskiem, które efektownie wygląda na płycie – wchodząc w rzeczywisty dialog z muzyką kwartetu i autorską wizją Maćieja Kądzieli, ukazuje jej bogactwo oraz spójność koncepcji muzycznej, osiadłego w Danii polskiego saksofonisty.


Editor's Info:
The reasons that lead artist to continuous research within the artistic language, can be many. It would be hard to mention it all in a short speech. However for the careful listener, the key is whether we are dealing with the creative process, with its boundary points, the moments which slow down and end up with culminations.

The second in the discography's album Polish saxophonist Maciej Kądziela proves that - in his case - we have to deal with another very important step on the axis of the creative development of the artist.

Maciej Kądziela since 2009 has lived in Denmark, and this experience is crucial in shaping his identity. It is no secret that the Scandinavian jazz scene today is one of the most creative in the world and Maciej is a strong part of it. However he does not follow current trends and lines, but only draws inspiration from their selection.

The effect is amazing, the material registered in Copenhagen studio recording, is - because if its unique drama - an integral whole, and at the same time was played with a lot of restraint, but also internal fervor; with typical Scandinavian lack of haste, warmth and tenderness.

The Scandinavian quartet vats includes musicians with whom the leader works for several years. Artur Tuźnik, Polish pianist permanently residing in Copenhagen, the Danish rhythm section - bassist Johannes Vaht and Olle Dernevik behind the drums.

An additional advantage of that recording is guest appearance Grzech Piotrowski, originator and founder of the World Orchestra and band Alchemist. Appearing here as a sideman brings a different look, individual tone, superbly enriching the sound of the Quartet. It is not only the name, which looks strikingly on the board - entering into a real dialogue with the music of the quartet and original vision Maciej Kądziela, shows the richness and coherence of the musical conception, settled in Denmark Polish saxophonist.

Maciej Kądziela - jazz saxophonist, composer and arranger. Since 2009 he lives and performs in Scandinavia. As the leader of his own projects performed in Poland, Denmark, Sweden, Norway, Switzerland, Spain, Italy, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus and Germany. He has performed with many Polish celebrities and world music scene like Gary Thomas, Anders Mogensen, Richard Anderson, Ned Ferm, Marc Bernstein, Maciej Obara, Carsten Dahl, Arthur Tuźnik, Tomasz Dabrowski and Carlos Lopez.

Maciej Kądziela comes from a family with rich musical traditions, the father of trumpeter and saxophonist and brother Marek Kądziela a well-known Polish jazz guitarist.

Already in 2011, Maciej was spotted at the international festival Jazz nad Odrą , where he and his team Tuźnik / Kądziela Quartet won the Grand Prix. He has been awarded individually, as the best soloist at such competitions as Novum Jazz, Krokus Jazz Festival, RCK PRO JAZZ. In 2014, he received a scholarship foundation Nordea Fonden, which enabled him to travel to New York to train under the watchful eye of the most prominent representatives of the American music scene as Brad Mehldau, Jeff Balard, Randy Brecker, Bill Steward and Tony Malaby.

The album "The Taste of The World" appears in a series of 20 panels on the 20th anniversary of the record company Multikulti Project.


Herausgeber's Info:
Es gibt unterschiedliche Gründe, die den Künstler zur Suche nach neuen Ausdruckmöglichkeiten bringen. Es fällt schwer alle zu nennen. Für einen aufmerksamen Zuhörer ist es aber wichtig, ob er mit einem kreativen Prozess zu tun hat, Grenzpunkte findet, Momente der Verlangsamung und Kulmination feststellt.

Die zweite Schallplatte des polnischen Saxophonisten Maciej Kądziela bestätigt, dass wir in diesem Fall mit einem sehr wichtigen Moment in seiner künstlerischen Entwicklung zu tun haben.

Maciej Kądziela lebt seit 2009 in Dänemark und diese Tatsache hat einen grundlegenden Einfluss im Entwicklungsprozess seiner Identität. Es ist kein Geheimnis, dass die skandinavische Jazzszene zurzeit zu den kreativsten in der ganzen Welt gehört. Kądziela, der seit Jahren an der Entwicklung dieser Szene mitwirkt, folgt aber nicht unbedingt den allgemein geltenden Tendenzen, sondern schöpft eigene Inspiration von ausgewählten Einzelteilen.

Der Efekt ist erstaunlich. Das in der Kopenhagen Studio aufgenommene Material bildet dank der einmaligen Dramaturgie das integrale Ganze. Dabei wurde er mit Zurückhaltung aber auch Leidenschaft und für das Skandinavien typischer Wärme und Sensibilität aufgenommen.

Das skandinavische Quartett von Kądziela bilden Musiker, mit den der Musiker bereits seit Jahren zusammenarbeitet: Artur Tuźnik, der in der Kopenhagen wohnende polnische Pianist und die Dänen - Kontrabassist Johannes Vaht und Schlagzeugspieler Olle Dernevik.

Ein weiterer Bonus ist die Anwesenheit vom Gast - Grzech Piotrowski. Er ist der Urheber und Gründer von World Orchestra und der Formation Alchemik. Hier als Gastmusiker bringt er einen anderen Blick und ein individueller Ton, der perfekt den Klang des Quartetts ergänzt. Es geht aber nicht um den Namen: er kommt tatsächlich in Dialog mit den Musiker, was Reichtum und Kohärenz des individuellen Konzepts von Maciej Kądziela noch stärker hervorbringt.


Maciej Kądziela – saksofonista jazzowy, kompozytor, aranżer. Od 2009 roku mieszka i występuje w Skandynawii. Jako lider własnych projektów koncertował w Polsce, Danii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz Niemczech. Występował z wieloma znakomitościami polskiej oraz światowej sceny muzycznej jak: Gary Thomas, Anders Mogensen, Richard Anderson, Ned Ferm, Marc Bernstein, Maciej Obara, Carsten Dahl, Artur Tuźnik, Tomasz Dąbrowski czy Carlos Lopez.

Maciej Kądziela pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych, ojciec trębacz i saksofonista oraz brat Marek Kądziela to znany polski gitarzysta jazzowy.

Już w 2011 roku, Maciej został zauważony na międzynarodowym festiwalu Jazz nad Odrą, gdzie wraz z zespołem Tuźnik/Kądziela Quartet otrzymał Grand Prix. Został wyróżniony indywidualnie, jako najlepszy solista na takich konkursach jak Novum Jazz , Krokus Jazz Festiwal , CRK Jazz Festiwal. W 2014 roku otrzymał stypendium fundacji Nordea Fonden, co umożliwiło mu wyjazd do Nowego Jorku, aby kształcić się pod czujnym okiem najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiej sceny muzycznej jak Brad Mehldau, Jeff Balard, Randy Brecker, Bill Steward i Tony Malaby.

Płyta „The Taste of The World” ukazuje się w serii 20 płyt na 20-lecie wydawnictwa płytowego Multikulti Project.

liner notes:
Płyta "The Taste of the World" to suma moich doświadczeń, zgromadzonych w trakcie kilkuletniego pobytu poza Polską. Spotkania z przedstawicielami wielu środowisk twórczych, zainspirowały mnie do napisania zupełnie nowej muzyki, która wypełnia album

Ostatnie trzy lata spędziłem w stolicy Danii, Kopenhadze. To właśnie w tym mieście powstał mój kwartet. Olle Dernevik, Johannes Vaht oraz Artur Tuźnik swoją kreatywnością sprawili, że kompozycje zawarte na tej płycie nabrały niezwykłej formy, często daleko odbiegającej od początkowej koncepcji.

Bardzo ważnym punktem tego projektu jest udział Grzecha Piotrowskiego, muzyka, którego szczególnie cenię.

Oddaję w państwa ręce owoc tej współpracy.
Maciej Kądziela

Producer: Maciej Kądziela
Executive producers: Tomasz Konwent & Wawrzyniec Mąkinia

Patroni Medialni Płyty “The Taste of The World” :
Jazzarium
Jazz Forum
polish-jazz.blogspot.com
radio JAZZ.FM
JazzSoul.pl
jazzinpoland.pl
JazzPRESS

Partnerzy Wydawnictwa:
Fundacja Interregion
PSJ - Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

RECENZJE/REVIEWS:

polskieradio.pl
:
Mieszkający w Kopenhadze pianista Artur Tuźnik, duńska sekcja rytmiczna – kontrabasista Johannes Vaht i Olle Dernevik za perkusją i liderujący zespołowi saksofonista Maciej Kądziela. Zaraz, zaraz, do autorów „The Taste of The World” (wyd. Multikulti)” należy też dodać gościa i to gościa jakich mało Grzecha Piotrowskiego założyciela World Orchestra oraz zespołu Alchemik.
Maciej Kądziela od siedmiu lat mieszka w Danii i nie da się ukryć, że przesiąkł atmosferą tamtejszego skandynawskiego brzmienia. To dobrze, gdyż słuchając jego drugiego albumu łatwo dojść do wniosku, że muzyk ten rzeczywiście dużo wyciągnął z tego specyficznego klimatu, ale były to jego własne obserwacje, ale nie spowodowane modą odruchy.
„The Taste of The World” to krążek poetycki, niezwykle wyciszony, chociaż nie aż tak, jak wiele produkcji z ECM. Kolejne tematy są dopieszczone, melodyjne i raczej nie przekonają do siebie tych, którzy oczekują od jazzu drapieżności. Kądziela gra jednak tak, jakby miał już za sobą naście autorskich krążków. I za to mu chwała, że w tak młodym wieku osiągnął nie tylko precyzję wyrazu, ale też doświadczenie pozwalające z gustem prowadzić zespół na spokojne wody.
”The Taste of The World” to album wysmakowany, pełen niuansów, ale i umiarkowania.
autor: Mieczysław Burski

piotrbielawski.natemat.pl:
Słucham jazzu, przez lata wydawanego w serii "Polish Jazz", i wiem, że najnowszy album Macieja Kądzieli "The Taste Of The World" mógłby, a może nawet powinien stanowić kolejną jej pozycję. Nie będę poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesny polski jazz, aby uzasadnić mój pogląd w tej sprawie. Nie widzę takiej potrzeby. Jestem pewny, że prawdziwy miłośnik muzyki improwizowanej bez trudu odnajdzie na tej płycie wpływy polskiej szkoły jazzowej. Najbardziej interesujące są inspiracje, które dotykają naszego młodego saksofonistę, powodując, że zaczynamy coraz bardziej doceniać jego wkład w rozwój muzyki jazzowej w naszym kraju.

Tak, wspomniane inspiracje, którym ulega Maciej Kądziela, pochodzą rzeczywiście z całego świata (odczuwam wpływy nie tylko muzyki amerykańskiej czy skandynawskiej, choć tych jest rzeczywiście najwięcej). Może łatwiej jest mu podążać w tak wielu kierunkach, gdyż został nauczony tego rodzaju otwartości na duńskiej uczelni Syddansk Musikkonservatorium and Dramatic Art.

Nie zamierzam w ten sposób powiedzieć, że polskie szkoły muzyczne ograniczają młodych twórców. Zwracam jedynie uwagę na perspektywę poszukiwań, jakże różną ze względu na miejsce, w którym przyszło komuś dojrzewać, wręcz uformować.

Przecież inaczej szuka się czegoś, co mogłoby oddawać istotę polskości, która bezsprzecznie stanowi swoistego rodzaju wyróżnik pośród muzyki z całego świata, a zupełnie inaczej tęskni i powraca wyobraźnią do tego, co pozostaje w człowieku głęboko od dzieciństwa. Na dodatek w tym drugim przypadku pochłania go zupełnie inna muzyka, otaczająca coraz ściślej, aż wreszcie - jak mi się zdaje - przychodzi do niego ochota, aby spojrzeć, co w dalszym ciągu przetrwało za wyznaczonym kręgiem, gdzieś tam, za pozostawionym dawno temu horyzontem (posłuchajcie na przykład "Ugly Ballad").

Może Maciej Kądziela zaprzeczy, ale właśnie takie odczucia towarzyszą mi po wysłuchaniu jego najnowszej płyty. Mam wrażenie, że podróżujemy z nim po świecie, odnajdując w kolejnych utworach elementy, czasami wręcz skrawki pochodzące z mniej czy bardziej znanych nam kultur, lecz wciąż ze świadomością danego nam czasu, po którym z radością powracamy do początku naszej wędrówki.

Po zakończeniu podróży możemy ją opisać, albo zawrzeć chociażby w kilkunastu kompozycjach, jak to uczynił Maciej Kądziela, miejmy jednak świadomość, że to nasze opisywanie - granie - będzie jak najbardziej polskie. I tak się dzieje na tej płycie (posłuchajcie na przykład "Do Not Try It At Home Buddy!").

Nie zgodzę się, że autor tej płyty jest eksperymentatorem (taką opinię przeczytałem po wydaniu jego debiutanckiej płyty "The Opening", wydanej w 2013 roku). Moim zdaniem czerpie pełnymi garściami z jazzowej tradycji, niczym nie ograniczając się w swoich poszukiwaniach i rozwiązaniach aranżacyjnych. A zatem to nie kwestia eksperymentowania, ale korzystania z doświadczeń największych postaci światowego i polskiego jazzu.

I jeszcze niesamowity klimat tej płyty, albo przynajmniej niektórych utworów (posłuchajcie na przykład "My Beautiful Song", albo "Sadness And Nostalgia"). Ktoś powie, że niebagatelny wpływ na muzykę nagraną na płycie "The Taste Of The World" miał udział Grzecha Piotrowskiego. Niezaprzeczalnie to prawda, jednak wszystko skomponował Maciej Kądziela - proszę o tym pamiętać.

Takie samo znaczenie mają dźwięki, którymi wzbogacili poszczególne utwory pozostali muzycy: Artur Tuźnik - piano, Johannes Vaht - uprightbass, Olle Dernevik - dr.

Powiem szczerze, nie intersuje mnie, czy Maciej Kądziela powrócił na stałe do Polski, czy sprowadził go tutaj chwilowy sentyment. Bez względu, gdzie przyjdzie mu tworzyć, jestem przekonany, że będzie się wyróżniał. Oby tylko jak najdłużej się rozwijał - czego mu życzę!
autor: Piotr Bielawski

IKS:
To jeszcze jedna płyta, na której odnajdziemy znaczek „20 years”, zwiastujący dwudziestolecie tej zasłużonej poznańskiej oficyny. To jeden z planowanych na jubileusz 20 albumów.
Rzecz tym bardziej warta podkreślenia, że krążek wypełnia wyjątkowo piękna muzyka – wyrafinowana, choć przy okazji niewątpliwie wymagająca także sporo od odbiorcy. Słuchamy tu bowiem nowoczesnego jazzu, świadomego wielkiej tradycji muzyki improwizowanej, gotowego jednak do szukania w niej przede wszystkim inspiracji do budowania własnej opowieści. Saksofonista Maciej Kądziela odwołuje się, nie przypadkiem, przede wszystkim do estetyki kojarzącej się z jazzem skandynawskim. Artysta mieszka od kilku lat w Danii i jego twórczość znacząco wzrasta w tamtym środowisku.
Słuchamy pełnej ciepła, subtelności, intelektualnej formy jazzowego muzykowania, której zaletą jest z jednej strony dbałość o wszelkie detale brzmienia, o spójną architekturę całości, z drugiej – to muzyka wychłodzonych, powściąganych emocji, skupiona na doznawaniu, odkrywaniu owego wyrafinowanego piękna.
Duńsko-polski zespół (na fortepianie Artur Tuźnik) bardzo udanie wspiera w dwóch utworach saksofonista Grzech Piotrowski.
autor: Tomasz Janas

adambaruch.com:
This is the second album by young Polish Jazz saxophonist Maciej Kadziela, recorded in a quartet setting with pianist Artur Tuznik and Swedish rhythm section: bassist Johannes Vaht and drummer Olle Dernevik. Polish saxophonist Grzegorz Piotrowski guests on two tracks. The quartet was formed in Copenhagen, where these musicians studied together at the local Music Academy and summarizes Kadziela´s experiences during his stay in Denmark. The album presents ten original compositions, all by the leader.

The album immediately strikes the listener as a mature and serious offering, which presents Kadziela playing with remarkable fluidity and confidence, completely uncommon among Jazz musicians of his age group. The rest of the quartet members stand shoulder to shoulder with the leader, supporting him amicably and intelligently all the way through. Beautifully lyrical piano by Tuznik, solid and virtuosic bass layer keeping the music on solid ground at all times by Vaht and explosive but always at the right measure percussive ornamentation by Dernevik are an excellent examples of what team work is all about.

The music is typical modern European Jazz, dancing elegantly on the verge of mainstream melodic lines and free vistas, creating a wonderful tension and keeping the listener on edge throughout the entire duration of the album. The melodic layer tends to be filled with typical Polish melancholy, but the energetic performances by the musicians save it from being overtly lethargic. Some Scandinavian elements are also clearly audible, which of course makes perfect sense considering the quartet´s lineup and common history. Some references to the compositions of Krzysztof Komeda and the playing of John Coltrane are inevitable, but those are subtle and Kadziela will soon find his very own original voice as a composer and saxophonist.

Overall this is a most impressive album, full of wonderful playing, searching and experimenting, as appropriate for Jazz. Definitely one of the best Polish Jazz releases so far in 2016, and beyond. Hopefully more of such splendid music will follow suit in not too distant future. I can´t wait already!
by Adam Baruch

polish-jazz.blogspot.com:
Druga autorska płyta sakosfonisty Macieja Kądzieli, tym razem nagrana dla poznańskiej oficyny Multikulti Project, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojej działalności.
Strzał w dziesiątkę dla tych wszystkich, którzy poszukują czegoś w kierunku nieostrej definicji "poszukującego mainstreamu".
Idealna muzyka środka, rozumianego jako wzorcowe zbalansowanie inspiracji dotykających główny nurt jazzu z odniesieniami sięgającymi kreatywnej muzyki spod znaku free. Wszystko pięknie wpasowane (który to już raz !!!) w kontekst współpracy z muzykami z Danii. Plus po raz kolejny znakomity w tym roku Artur Tuźnik na fortepianie i gościnnie Grzech Piotrowski na saksofonie.
Nasz grudniowy Album Miesiąca !!!
autor: ?Tomasz Łuczak

muzycy:
Maciej Kądziela: saxophones
Artur Tuźnik: piano
Johannes Vaht: double bass
Olle Dernevik: drums

special guest:
Grzech Piotrowski: reeds

utwory:
1. Introduction
2. Quarter Man
3. Do not try it at home buddy!
4. Rover
5. Variations
6. Nina
7. No Shit
8. Ugly Ballad
9. My beautiful song
10. Sadness and nostalgia

All tunes composed by Maciej Kądziela

total time - 56:40
wydano: 2016-06-28
nagrano: Recorded by Weronika Wierzba at DKDM Studio, Copenhagen, Denmark, April 2015.
Mixed and mastered by Eryk Kozłowski RED eR Studio.
more info: www.multikulti.com
more info2: maciejkadziela.comTage
37,99 zł
Paradise Walk
41,99 zł
Upward Spiral
58,99 zł
Out of the Blue
41,99 zł
African Flowers
64,99 zł
Contouring
37,99 zł
Green Light
41,99 zł
Seven Lines
41,99 zł
Trouble Hunting
37,99 zł
My Song
63,99 zł
Slow Procession
56,99 zł
Coarse Day
37,99 zł
Jazz Now!
59,99 zł
Passion
37,99 zł
Synergy
37,99 zł
Bach Bleach
37,99 zł

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: