Kategorie

Sons Of Liberty. Live at Granollers


  • Kod: MPSMT002
  • Producent: Multikulti Project (PL)
  • Kod producenta: 5907796319963
  • Wykonawca: Memoria Uno
  • Nośnik: CD
  • Cena: 41,99 zł
  • Poleć produkt

Player


Avant Jazz / Free Improvisation / Avant-Garde
premiera polska:
2017-07-04
seria wydawnicza: Spontaneous Music Tribune Series is dedicated to iberian free improvised music
kontynent: Europa
opakowanie: kartonowe etui
opis:

Liner Notes by Andrzej Nowak, Trybuna Muzyki Spontanicznej
Polish:
Przed Wami trzecia płyta – po Crisis i Cook For Butch – wyjątkowej formacji Ivána Gonzáleza Memoria Uno. Nazwa ta mówi wszystko o intencjach jego twórcy i czyni to w niemal każdym języku świata. Formacja stworzona po to, by kreować świat nowej, ekscytującej muzyki, mając głęboko w pamięci wielowymiarową historię sztuki improwizacji, kompozycji i dyrygentury, czerpiąc z niej pełnymi garściami, z gigantycznym entuzjazmem.

Każdy koncert Memoria Uno jest wydarzeniem wyjątkowym, zarówno z uwagi na fakt, iż skład osobowy orkiestry jest płynny i zmienia się z miesiąca na miesiąc, jak i ze względu na jego personalne i instrumentalne rozmiary, stosowane techniki prowadzenia improwizacji, wreszcie kumulację muzycznych osobowości odpowiedzialnych za efekt końcowy.

Ivan dobiera do pracy w Memoria Uno muzyków, którzy z jednej strony dobrze znają metody jego pracy, z drugiej – są na tyle biegłymi improwizatorami, iż … poradzą sobie w każdej sytuacji scenicznej. Koncert z Granollers dowodzi tego każdą swoją sekundą.

Jeśli fenomenem zbiorowej improwizacji od lat pozostaje London Improvisers Orchestra, to przypadek Memoria Uno dowodzi, iż konkurencja na europejskiej scenie wolnej muzyki rośnie w kosmicznym tempie.

Przed pierwotnym odsłuchem tego nagrania, nie zostaniecie wyposażeni w rozbudowaną instrukcję odbioru. Zbyt wiele słów mogłoby istotnie ograniczyć Waszą wyobraźnię. Niezwłocznie odpalajcie ten dysk i niech każdy dźwięk będzie tu niespodzianką!


Catalan:
Aquí el teniu, el tercer album - després de Crisis i Cook for Butch - d'Iván González i el seu fantastic projecte Memoria Uno. El nom ja ho diu tot sobre les intencions de l'autor, i ho fa de manera comprensible a virtualment qualsevol llengua del món. El grup esta format amb l'objectiu de crear un univers de música nova i emocionant, tenint sempre present la historia multidimensional de l'art de la improvisació, la composició i la direcció, i construint a partir d'ella amb un enorme entusiasme.

Cada concert de Memoria Uno és una situació única, tant pel que fa als membres de l'orquestra, que canvien mes a mes, com pel que fa al tamany de l'ensemble, les tecniques d'improvisació que s'apliquen i l'acumulació de diferents personalitats responsables del resultat final.

l'Iván escull músics que estiguin familiaritzats amb el seu metode de treball, pero que al mateix temps siguin improvisadors capaços d'enfrontar-se a qualsevol situació. El concert de Granollers ho prova a cada segon.

Si la sensació dins dels grups d'improvisació fa anys que és la London Improvisers Orchestra, Memoria Uno mostra que la competencia dins l'escena musical europea esta creixent a velocitat supersonica.

Cap manual detallat de percepció t'acompanyara durant la primera escolta; massa paraules podrien limitar la teva imaginació. Posa el disc immediatament i deixa que cada so sigui una sorpresa!


English:
There it is, the third album – after Crisis and Cook For Butch – of an amazing group of Iván González Memoria Uno. The name says everything about the author’s intentions and does so in virtually every language in the world. The group was formed to form the world of new exciting music, keeping in mind the multidimensional history of the art of improvisation, composition and directing, drawing from it, with enormous enthusiasm.

Every concert of Memoria Uno is a unique event both, due to the fact that the members of the orchestra change month to month, but also due to the personal and instrumental size, applied improvisation techniques, accumulation of musical personalities responsible for the final effect.

Ivan picks musicians for Memoria Uno who know his working methods well, but who at the same time are proficient enough improvisers to deal with every stage situation. The concert with Granollers proves it in its every second.

If the phenomenon of group improvisation has for years been the London Improvisers Orchestra, then the case of Memoria Uno proves that the competition on the European music scene is growing at a supersonic speed.

Before the original listening of this recording, you will not be provided with an extensive perception manual. Too many words could significantly limit your imagination. Immediately launch this disc and let every sound be a surprise!

muzycy:
Iván González, conduction
Julián Sánchez & Pol Padrós, trumpets
Tom Chant & Albert Cirera, tenor and soprano saxophones
Alfonso Munoz, alto and baritone saxophones
Christer Böthén, bass clarinet
Pablo Rega, guitar
Agustí Fernández, piano
Johannes Nästesjö & Alex Reviriego, doublebass
Núria Andorra, percussion
Oriol Roca & Ramon Prats, drums
Sonia Sánchez, dance in Conducción #77 ( Part V and Part VI)

utwory:
1. Conducción #75. [26:57]
Part I [07:59]
Part II [05:10]
Part III [06:10]
Part IV [04:39]
Part V [02:56]

2. Conducción #77. [31:46]
Part I 08:00]
Part II [03:53]
Part III [03:44]
Part IV [03:45]
Part V [06:14]
Part VI [06:08]

total time - 59:07
wydano: 2017-07-04
nagrano: Recorded Live at Casino de Granollers, Granollers (Barcelona) by Adria Vidana Ruiz on February 26th, 2016

more info: www.multikulti.com

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: