Kategorie

Piotr Paziński: Labirynt i drzewo Studia nad Ulisessem Jamesa Joycea [KSIĄŻKA]


  • Kod: 8389129086
  • Producent: Austeria (PL)
  • Wykonawca: Piotr Paziński
  • Nośnik: book / książka
  • Cena: 55,00 zł
  • Poleć produkt

Eseje, opracowania naukowe
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: kartonowe etui
opis:


Informacja wydawcy:
Książka ta idzie tropami bohaterów 'Ulissesa'. Jednocześnie stara się raz jeszcze przemyśleć zasadnicze problemy, jakie stawia przed czytelnikiem lektura stworzonej przez Joyce'a księgi. Pazińskiego interesują zarówno źródła inspiracji, jak i wpływ tradycji piśmienniczej i myśli filozoficznej na 'Ulissesa', a także wykorzystane w nim mity i legendy oraz ukryte odwołania do innych dzieł literackich i dyscyplin wiedzy. Przede wszystkim, autor chciał jednak pokazać dwoistość słynnej powieści, którą można opisać za pomocą dwóch symboli: greckiego labiryntu i biblijnego drzewa życia'.

'Ira Nadel uważa, że Talmud zainteresował Joyce'a swoją koncepcją nieprzerwanej debaty nad znaczeniem poszczególnych słów i zdań w pierwotnym tekście Tory, prowadzonej nie w imię jedynej prawdy, ale z potrzeby samej wymiany myśli. Debaty demokratycznej - Talmud stanowi stenogram wielowiekowej dyskusji i przytacza poglądy wzajemnie się wykluczające, nawet te, które zostały przez większość rabinów odrzucone jako zupełnie błędne. Ta ostatnia uwaga dotyczy jedynie tego wątku Talmudu, który określamy mianem halachy - prawa i jego właściwej wykładni. Istnieje w dziełach rabinicznych, nie tylko w Talmudzie, wątek drugi, zwany hagadą (której dobrym przykładem jest Hagada na Pesach, stanowiąca odrębny utwór literacki). Hagada, zwana inaczej midraszem, to literacki, utrzymany często w stylu przypowieści, komentarz do Pisma, całkiem już swobodny, wyrosły z tradycji ludowych gawęd, owoc kilkunastu wieków twórczej wyobraźni. Wedle tradycji na zgłębianie hagady pobożny Żyd winien poświęcić jedną trzecią swoich studiów. Jeśli tego nie uczyni, zostanie mu to wypomniane na Sądzie Ostatecznym'.

Piotr Paziński nazywa swoją książkę w podtytule 'studiami nad 'Ulissesem'. Tom 'Labirynt i drzewo' nie jest jednak zbiorem osobnych tekstów, lecz całością, przemyślaną i opatrzoną wspólną datą powstania: styczeń 2003 - kwiecień 2004. Co więcej, w szczególny sposób uporządkowaną: dziesięć jej rozdziałów autor ułożył tak, 'by tworzyły razem figurę pitagorejskiego tetraktysu, co powinno podkreślić naturę 'Ulissesa', opartą na jasno określonym schemacie i stanowiącą dzięki niemu spójny system'. Figura pitagorejczyków pojawi się jeszcze raz przy okazji rozważania świata jako harmonii i liczby, 'a takim się jawił starożytnym mędrcom, układającym dziesiątkę w tetraktys'. To na dobrą sprawę pierwsza polska monografia 'Ulissesa'. W pracach Zbigniewa Lewickiego ('Czas w prozie strumienia świadomości', 1975) i Jerzego Paszka ('Sztuka aluzji literackiej. Żeromski - Berent - Joyce', 1984) powieść ta rozpatrywana była na równych prawach z innymi dziełami. Rozprawa Tadeusza Szczerbowskiego ('Gry językowe w przekładach 'Ulissesa', 1998) skupia się na kwestiach relatywnie szczegółowych. Dopiero Piotr Paziński potraktował powieść Joyce'a w sposób tak szeroki.

Adam Poprawa, 'Książki w Tygodniku' [w:] 'Tygodnik Powszechny' nr 50 / 2005.

wydano: 2008
more info: www.austeria.pl

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: