Categorie

Sufia


  • Codice: FSR082016
  • Produttore: Fundacja SŁUCHAJ
  • Codice del produttore: 5905279364110
  • Prezzo: 36,99 zł
  • Raccomandare il prodotto.

Avant Jazz / Free Improvisation / Avant-Garde
premiera polska:
2016-12-14
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: kartonowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Włączanie elementów różnych kultur muzycznych jest praktykowane w muzyce jazzowej od dziesięcioleci. Zasadniczo absorbcja jest esencją tego gatunku i jednocześnie przyczyną jego nieustającej żywotności. Aspekt ów jednocześnie stanowi także o tym, że możemy mówić o demokratycznym duchu muzyki jazzowej. Swoista transkulturowość jazzu jest czynnikiem, który nieustannie pasjonuje zarówno słuchaczy, jak i samych wykonawców: dzięki niej częstokroć mamy do czynienia z zaskoczeniami, ona też czasem pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z zupełnie nowego punktu widzenia.
Niewiele jest muzycznych tradycji (z pozoru) różniących się tak znacznie, jak polska i arabska. Początkowo wyłącznie dociekliwość gdańskiego wibrafonisty i kompozytora, Dominika Bukowskiego, pozwoliła odnaleźć obszar wspólny zaczerpniętych z bezcennego zbioru Oskara Kolberga polskich melodiach ludowych z bliskowschodnim idiomem muzycznym. Zwrócenie się do Amira ElSaffara było naturalną koleją rzeczy. Znakomity Iracko-amerykański trębacz zgodził się dołączyć do projektu gdańszczanina, angażując weń swą wiedzę oraz wyczucie tradycyjnego araskiego systemu melodycznego maqam. Dzięki wyśmienitej muzykalności, doskonałości technicznej oraz głębokiemu zrozumieniu i wyczuciu własnych muzycznych korzeni, przesączenie polskich melodii ludowych skalami maqam i jazzowe podejście poskutkowało materiałem, który okazuje się czymś więcej niż tylko prostym zestawieniem stylistyk. Trzy elementy zeszły się w bezszwowy stop, przynosząc nową jakość temu, co znamy jako scena folkowo-jazzowa. Unieważnienie dystansu kulturowego w sposób, w jaki uczynili to Dominik Bukowski i Amir ElSaffar grając wraz z pozostałymi członkami kwartetu: Adamem Żuchowskim (kontrabas) i Patrykiem Doboszem (perkusja) wymaga niebagatelnego talentu. Zarejestrowany na płycie premierowy koncert miał miejsce na scenie gdańskiego Żaka, gdzie kwartet zagrał w ramach festiwalu Jazz Jantar 2016. Czas najwyższy na przedstawienie tej muzyki szerszej widowni.

Editor's info:
Applying the influences of different musical cultures has been practiced by jazz players for decades. In fact, absorbing is the essence of jazz, and a strong reason for its constant fluctuation. This certain aspect makes it somehow a very democratic genre. The transcultural factor of jazz can be truly amusing both for the musicians and their listeners, often bringing surprises and sometimes helping to show things from a whole new viewpoint. The music presented in this recording makes a perfect example in that matter.

There are not many musical traditions as seemingly diverse as Polish and Arabic ones. It was only the curiosity of Gdansk-based vibraphonist/composer Dominik Bukowski that helped to find a connection between the traditional Polish melodies taken from Oskar Kolberg’s catalogue and a Middle Eastern musical idiom. Asking Amir ElSaffar for cooperation seemed like the best thing to do. The remarkable Iraqi-American trumpeter agreed to become a member of the band, providing his knowledge and sense of the traditional Arabic maqam melodic system. Thanks to the exquisite musicality, supreme level of skills together with a deep comprehension of cultural roots, filtering Polish folk tunes with both maqam scales and a jazz approach resulted in material that is a bit more than just a simple fusion of styles. The three elements have melted into a seamless alloy, bringing a new quality to what is known as the folklore/jazz scene. It takes a genuine talent to deny a cultural distance in the way Dominik Bukowski and Amir ElSaffar - along with the other members of the quartet, Adam Żuchowski (double bass) and Patryk Dobosz (drums) - did while performing on the stage at Club Żak during the Jazz Jantar Festival in 2016. Now is the time to bring this music to the wider audience.

muzycy:
Dominik Bukowski: vibraphone, kalimba
Amir ElSaffar: trumpet, santur
Adam Żuchowski: double bass
Patryk Dobosz: drums, darbuka

utwory:
1. Niedaleko Warszawy (traditional) 11:02
2. Bring Me The Light (Dominik Bukowski) 9:24
3. Aya Daraha Bil Hazn - Intro 2:54
4. Aya Daraha Bil Hazn (traditional) 3:54
5. Krakowiak (traditional) 9:51
6. Oberek (traditional) 3:45
7. U Młynarza (traditional) 6:19
8. Simoom (Dominik Bukowski) 6:10
9. Sufia (Dominik Bukowski) 8:18

wydano: 2016-12-05

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: