Catégories

Tutti Virtuosi


  • Code: FT0083
  • Producteur: For Tune (PL)
  • Code du producteur: 5902768701838
  • Prix: 39,99 zł
  • Recommander ce produit

Muzyka Barokowa
premiera polska:
2016-01-18
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: plastikowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Trombastic to warszawski zespół wąskomenzurowych puzonów historycznych, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki z okresu renesansu i baroku. Ten jedyny w swoim rodzaju polski zespół gra na puzonach altowych, tenorowych, basowym i kontrabasowym. Od 1987 roku regularnie koncertuje w kraju i za granicą. Był gościem najważniejszych polskich festiwali muzyki dawnej, a także organizowanych w Czechach, Holandii, Norwegii, Grecji i w Niemczech. Muzycy Trombastic oprócz dbałości o stronę wykonawczą zajmują się również odszukiwaniem i opracowaniem nieznanych utworów muzyki polskiego i europejskiego renesansu, dzięki czemu odzyskują one dawną świetność.

Wybór utworów, które znalazły się na płycie Tutti Virtuosi, to muzyczny bukiet z wielu epok, od średniowiecza do baroku, z krajów Europy – Polski, Francji, Niderlandów, Włoch, Niemiec, Austrii – jej dworów, kościołów i jarmarków. Pośród nich znalazły się radosne tańce: sarabandy, gawoty, pawany, galiardy, spagnoletta – to prawdziwa „dyskoteka” renesansowej i barokowej Europy! Warto dodać, że większość prezentowanych utworów nie została skomponowana na takie instrumentarium. W przypadku wielu z nich kompozytorzy w ogóle nie napisali, na jakie mają być instrumenty lub dopuszczali różne możliwości ich udziału. Więcej było wtedy wolności wykonawczej. Trombastic podjął się więc opracowania tych utworów na swój skład, poszerzony jak nigdy dotąd o wielu zaprzyjaźnionych instrumentalistów. Zaproszone do tego nagrania - zupełnie odmienne od puzonów: harfa, flety, dudy, skrzypce tworzą inny, delikatniejszy obraz dźwiękowy. Harfa to czysta poezja, dudy – archaiczno plebejska i orientalna wykwintność, skrzypce – jądro muzyki. Puzony zaś i gościnne trąbki barokowe dopełniają siłę Trombastica złocistym blaskiem i porywają w górę. Ciekawy to zestaw pełen barw i kontrastów.

Tak bogato rozbudowany skład instrumentów pozwolił zespołowi na sięgnięcie po potężne formy typowe dla muzyki europejskiej XVII i XVIII w., jak choćby Sonata Pian'e Forte Andrei Gabrieliego, komponującego monumentalnie brzmiące utwory dla weneckiej bazyliki św. Marka.
Trombastic: idzie piękna siła!
(Jacek Urbaniak)

Editor’s info:
The selection of pieces on Tutti Virtuosi album is a musical bouquet that represents numerous ages, from Medieval to Baroque, from the countries of Europe: Poland, France, The Netherlands, Italy, Germany, Austria – its royal courts, churches and markets. Among pieces presented on this album one will find joyful dances: sarabandes, gavottes, pavanes, galliards, spagnolettos – a true “discotheque” of Renaissance and Baroque Europe! It's worth mentioning that most of these pieces were not composed for this sort of instrumentation. In the case of many, the composers either provided no indication at all, concerning instrumentation, or allowed for various possibilities. More freedom was allowed in rendition then. Thus, Trombastic undertook creating a version for their line-up, expanded like never before, with several other companionable instrumentalists. The instruments invited into this recording are thoroughly unlike trombones: harp, flutes, bagpipes and violin create a different and somewhat more delicate sound tableau. The harp is pure poetry; bagpipes – complex and refined in their own archaic, plebeian way; violin – the nucleus of music. Standing on the titular “forte” side we have the trombones, along with guest baroque trumpets, which supplement Trombastic's power with their golden brilliance, and carry it upwards. In the end we get an interesting line-up, filled with colors and contrasts.

Such a richly enhanced line-up of instruments allows for the group to reach for magnificent forms typical for European music of the 17th and 18th centuries – perfect example is the Sonata Pian'e Forte by Andrea Gabrieli, who composed monumental-sounding pieces for the Basilica of Saint Mark in Venice.

Trombastic: a beautiful power is coming!
(Jacek Urbaniak)


muzycy:
Piotr Wawreniuk: puzony: altowy & tenorowy, trąbka naturalna
Michał Kiljan: puzony: altowy & tenorowy, trąbka naturalna
Przemysław Bychawski: puzon tenorowy, ptaszki
Piotr Dąbrowski: puzon tenorowy, trąbka naturalna
Ewa Harasimiuk: puzon tenorowy, ptaszki
Robert Krajewski: puzon basowy, trąbka naturalna, ptaszki
Rafał Piłasiewicz: puzon tenorowy, trąbka naturalna, ptaszki
Roman Miller: puzon kontrabasowy, wielki bęben, tamburyny, ptaszki

goście:
Jolanta Sosnowska: skrzypce barokowe
Grzegorz Zychowicz: śpiew
Mariusz Nieciekło: trąbka naturalna
Ostap Popowicz: trąbka naturalna
Tomasz Ślusarczyk: trąbka naturalna
Michał Tyrański: trąbka naturalna
Paweł Iwaszkiewicz: dudy, kozioł polski, bombarda
Mirosław Feldgebel: harfa
Krzysztof Owczynik: krzywuła
Jarosław Kopeć: instrumenty perkusyjne, kotły, tamburyn, darabuka


utwory:
1. D. Speer: Aufzug 2
2. Wacław z Szamotuł: Pieśń O Narodzeniu Pańskim
3. Ph. J. Rittler: Sonata Mummum A'6
4. C. Bendinelli: Sonata 336
5. F. Caroubell: Retour De Madagascar & Gavotte
6. A. Gabrieli: Ricercare
7. G. Gabrieli: Sonata Pian'e Forte
8. A. Jarzębski: Canzona 4
9. M. Praetorius: Canarios
10. Anonim: Chorea Polonica
11. Anonim: Służyłem Ja Tobie
12. B. Essen: Taniec Króla Polski
13. Anonim: Męstwo & Odwaga
14. G. Sanz: Suita Tańców Na Harfę Solo
15. D. Speer: Aufzug 1
16. H. I. F. Biber: Sonata Sancti Polycarpi
17. M. Praetorius: Courant De Battalia
18. T. Susato: Pavana Die Schlacht
19. M. Praetorius: Spagnoletta
20. G. Fantini: L'imperiale
21. C. Schuydt: Pavana

wydano: 2016-01-29

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: