Catégories

Rameau: The Opera Collection [27CD]


  • Code: 2564636487
  • Producteur: ERATO (USA)
  • Code du producteur: 0825646364879
  • Prix: 185,99 zł
  • Recommander ce produit

Muzyka Barokowa
premiera polska:
2014-09-08
opakowanie: kartonowe etui
opis:

Opis wydawcy:
12 września 2013 roku przypadła 250 rocznica śmierci Jeana-Philippe'a Rameau (1683-1764), którego wspaniałe, misternie zbudowane dzieła sceniczne reprezentują szczyt osiągnięć muzyki francuskiej. 27-płytowy box zawiera nagrania 9 oper kompozytora oraz muzykę z 4 innych jego dzieł scenicznych w interpretacji 7 dyrygentów, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat odegrali największą rolę w ożywianiu zainteresowania muzyką Rameau. Wszystkie nagrania z tego albumu, wniosły znaczący wkład w odbudowywanie reputacji kompozytora, jako mistrza teatru muzycznego. W minionych dekadach, wykonania oper Rameau - w szczególności "Hippolyte et Aricie", "Platée" i "Les Indes galantes", ale także "Castor et Pollux" i "Les Boréades" - stały się częstsze zarówno we Francji, jak i na świecie. W minionych latach, jego dzieła były wykonywane m.in. w Opéra National de Paris, English National Opera, Glyndebourne Festival Opera oraz the Theater an der Wien. Jeśli brakuje im włoskiego charakteru typowego dla oper Handela czy Vivaldiego - które bezsprzecznie udowodniły, że opera barokowa przemawia do współczesnej publiczności z dużą siłą - to są to jednocześnie dzieła o niespotykanej urodzie i subtelności, a w odpowiedniej interpretacji uwalniają także ogromną siłę dramatyczną. Sceniczne dzieła Rameau reprezentują szczyt osiągnięć francuskiej opery barokowej. Kompozytor zaczerpnął ze znanej formy - tragédie lyrique, dopracowanej do perfekcji przez jego znakomitego poprzenika Jeana-Baptiste'a Lully'ego (1632-1687) i potraktował ją z wielką techniczną i ekspresyjną wrażliwością i delikatnością, ale także z wyjątkowym wyczuciem dla wokalnego i instrumentalnego koloru. Francuski styl opery barokowej, który znalazł odzwierciedlenie w muzyce Lully'ego i Rameau, różni się od opery włoskiej. Wymaga też różnorodnych rodzajów wokalnej i ekspresyjnej wirtuozerii - największy nacisk kładziony jest tu na śpiew wykorzystujący subtelną grę barwą, z jednoczesnym dramatycznym, wyrazistym podawaniem tekstu, raczej niż na spektakularne wokalne popisy. Głos tenora (wykorzystywany częściej niż kastrata), chóry i balety również odgrywają o wiele większą rolę niż we włoskiej operze barokowej. Jean-Philippe Rameau urodził się w Dijon w 1683 roku, zmarł w Paryżu w 1764 roku. Ceniony był początkowo głównie jako organista i teoretyk (szczególnie po jego Traité de l'harmonie, wydanym w 1722 r.), a także jako kompozytor muzyki klawiszowej. Jego pierwsza opera "Hippolyte et Aricie", tragédie lyrique oparta na historii Fedry, wykonana została w 1733 roku (Rameau miał wówczas 50 lat), wzbudzając zarówno zachwyt, jak i kontrowersje. Szczyt kariery kompozytora operowego przyszedł dla Rameau dopiero w 1740 roku - napisał 9 dzieł scenicznych na przestrzeni dekady i został powołany na dwór Króla Ludwika XV w 1745 roku. W 1750 roku, po sukcesie paryskiej premiery opery komicznej Pergolesiego "La serva padrona", rozpoczął się spór estetyczny znany jako "wojna buffonistów z antybuffonistami", pomiędzy zwolennikami opery włoskiej i francuskiej. Filozof, pisarz i kompozytor - Jean-Jacques Rousseau stał się adwokatem prostszej stylistycznie opery włoskiej, oczerniając wysublimowany styl opery francuskiej reprezentowany przez Rameau. Operowy dorobek, jaki pozostawił po sobie Rameau zawiera obok dzieł poświęconym tematom tragicznym i heroicznym, także kompozycje lżejsze, takie jak: "Platée" opisywana zarówno jako comédie lyrique czy balet komiczny, oraz "Les Indes galantes", spektakularna opera-balet, której akcja rozgrywa się na Bliskim Wschodzie oraz w Amerykach. Jest uznawany za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych kompozytorów francuskich; Debussy poświęcił mu jeden ze swoich utworów - "Hommage - Rameau", a jego opera "Pelléas et Mélisande" bywa postrzegana, jako kontynuacja tradycji tragédie lyrique. Wszyscy dyrygenci, którzy dokonali nagrań wykorzystanych w tej kolekcji (William Christie, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Jean-Francois Paillard, Raymond Leppard, Marc Minkowski i Nicholas McGegan).

Editor's info:
September 12th 2014 marks 250 years since the death of Jean-Philippe Rameau (1683-1764), whose sumptuous and exquisitely crafted works for the theatre represent a peak of achievement in French music.

This 27-CD budget-price box brings together nine of his operas and music from four of his other stage works, all in performances led by seven conductors who played a leading role in the revival of interest in Rameau’s music over the past 30 years. All the recordings in this box, first released by Erato between 1974 and 2002, made an important contribution to re-establishing the composer’s reputation as a master of musical theatre.

In recent decades, performances of Rameau’s operas -- particularly Hippolyte et Aricie, Platée and Les Indes galantes, but also Castor et Pollux and Les Boréades – have become more frequent in France and internationally. In recent years, his works have been performed at prestigious venues as diverse as the Opéra National de Paris, English National Opera, Glyndebourne Festival Opera and the Theater an der Wien. If they lack the more direct appeal of the Italian(ate) operas of Handel and Vivaldi – which have proved incontrovertibly that Baroque opera ‘speaks’ to today’s audiences – they are works of great beauty and subtlety, and, when stylishly performed, possess considerable dramatic power.

They represent the peak of achievement in French baroque opera. Rameau took the elaborate form, the tragédie lyrique, established by his predecessor Jean-Baptiste Lully (1632-1687), and handled it with great technical and expressive subtlety, and with a striking sense for vocal and instrumental colour. The French style of baroque opera, as embodied by Lully and Rameau, is more fluidly constructed than the Italian style, and demands a different kind of vocal and expressive virtuosity: its prime vocal emphasis is on subtly-coloured dramatic declamation rather than on spectacular vocal agility. The tenor voice (rather than the castrato), the chorus and the ballet also play a far more central role than in Italian baroque opera.

Jean-Philippe Rameau was born in Dijon in 1683 and died in Paris in 1764. He first achieved recognition as an organist and theorist (notably with his influential Traité de l’harmonie, published in 1722), and as a composer of keyboard music. His first opera, Hippolyte et Aricie, a tragédie lyrique based on the story of Phaedra, was performed in 1733, when he was 50, arousing both admiration and controversy. The peak of his career as an operatic composer came in the 1740s – he wrote nine stage works over the decade, and he was appointed to the court of King Louis XV in 1745.

In the 1750s, following the success in Paris of Pergolesi’s comic opera La serva padrona, a battle, known as La Querelle des Bouffons, ensued between supporters of the French and Italian operatic styles. The philosopher, writer and composer Jean-Jacques Rousseau became a strident advocate of opera in the simpler Italian style, denigrating the elaborate French style represented by Rameau.

Rameau’s operatic canon, in addition to works on exalted tragic and heroic themes, includes lighter-hearted works – such as Platée, described as both a comédie lyrique and a ballet bouffon, and Les Indes galantes, a spectacular opéra-ballet set in the Middle East and the Americas. He is recognised as one of the most important and influential of all French composers; Debussy, for instance, admired him greatly, even including a piece called Hommage a Rameau in his Images for piano, while his opera Pelléas et Mélisande can be seen as drawing on the tradition of the tragédie lyrique.

All the conductors in this collection are acknowledged masters of the French baroque style and played an important role in the Rameau revival that took place from the 1970s onwards: William Christie, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkowski, Nicholas McGegan, and their predecessors, Jean-François Paillard and Raymond Leppard.

Among the singers are such names of the past and present as: Frederica von Stade, Lorraine Hunt, José van Dam, Christiane Eda-Pierre, Jean-Paul Fouchécourt, François Leroux, Sarah Connolly, Mark Padmore and John Tomlinson.

The ensembles include Les Arts florissants, English Baroque Soloists/Monteverdi Choir, Concentus Musicus Wien and Les Musiciens du Louvre.

muzycy:
Rameau: Hippolyte et Aricie
Anne Maria Panzarella (Aricie), Mark Padmore (Hippolyte), Mireille Delunsch (Pretresse de Diane), Lorraine Hunt (Phedre), Katalin Károlyi (Oenone), Eirian James (Diane), Yann Beuron (Arcas), Laurent Naouri (Thésée), François Piolino (Tisiphone), Nathan Berg (Pluton/Neptune/Jupiter), Patricia Petibon (Une Pretresse/Une Bergere), Yann Beuron (Mercure), Gaëlle Méchaly (Une Matelote/L'Amour)
Les Arts Florissants, William Christie

Rameau: Les Indes Galantes
Gerda Hartman (Hébé/Emilie/Zaire), Philippe Huttenlocher (Bellone/Osman/Huascar/Ali/Don Alvar), Jennifer Smith (L'Amour/Phanie/Fatime/Zima), Louis Devos (Valere/Carlos/Damon), Bernard Deletré (Huascar), Isabelle Poulenard (Phanie), Jean-Paul Fouchécourt (Carlos), John Elwes (Tacmas/Adario)
Orchestre de Chambre «Jean-François Paillard», Orchestre de Chambre «A Coeur Joie» de Valence, Jean-François Paillard

Rameau: Castor et Pollux
Zeger Vandersteene (Castor), Gérard Souzay (Pollux), Jeanette Scovotti (Télaire), Norma Lerer (Phébé), Rolf Leanderson (Mars), Jacques Villisech (Jupiter), Märta Schéle (Vénus), Zeger Vandersteene (L'Amour), Sven-Erik Alexandersson (Grand Pretre de Jupiter), Jeanette Scovotti (Minerva)
Wiener Concentus Musicus, Stockholm Kammerkoren, Nikolaus Harnoncourt

Rameau: Les Fetes d'Hébé
Sophie Daneman, Sarah Connolly, Maryseult Wieczorek, Gaelle Mechaly (Dessus), Jean-Paul Fouchecourt, Paul Agnew (Haute-Contres) & Luc Coadou, Thierry Felix, Matthieu Lecroart, Laurent Slaars (Basses)
Les Arts Florissants, William Christie

Rameau: Dardanus
Christiane Eda-Pierre (Venus), Georges Gautier (Dardanus), Roger Soyer (Teucer), Veronique Dietschy (Une Phrygienne), Frederica Von Stade (Iphise), Michael Devlin (Antenor) & Jose Van Dam (Ismenor)
Choeurs et Orchestre du Theatre & National de l’Opera de Paris, Raymond Leppard

Rameau: Platée
Gilles Ragon (Platée), Jennifer Smith (La Folie, Thalie), Guy de Mey (Thespis, Mercure), Vincent le Texier (Jupiter, Un Satyre), Guillemette Laurens (Junon) & Veronique Gens (L’Amour, Clarine)
Ensemble Vocal Francoise Herr & Les Musiciens de Louvre, Marc Minkowski

Rameau: Pygmalion
Michael Goldthorpe (Pygmalion), Marilyn Hill Smith (Céphise/Statue), Anne-Marie Rodde (Amour)
English Bach Festival Baroque Orchestra & Singers, Nicholas McGegan

Rameau: Les Surprises de l'Amour
Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

Rameau: Nais: excerpts
Lynda Russell (Nais), Ian Caddy (Jupiter/Télénus/Neptune), Richard Jackson (Tiresie), Jennifer Smith (Flore/Une Bergere), John Tomlinson (Pluton), Brian Parsons (Astérion), Antony Ransome (Palémon), Ann Mackay (Une Jeune Bergere)
English Bach Festival Baroque Orchestra & Singers, Nicholas McGegan

Rameau: Zoroastre
Mark Padmore (Zoroastre), Gaelle Mechaly (Amelite), Matthieu Lecroart (Zopire, La Vengeance), Eric Martin Bonnet (Oromases, Ariman), Nathan Berg (Abramane), Anna-Maria Panzarella (Erinice), Francois Bazola (Narbanor) & Stephanie Revidat (Cephie)
Les Arts Florissants, William Christie

Rameau: La Guirlande
Sophie Daneman (soprano), Paul Agnew (tenor)
William Christie

Rameau: Zéphyre (extracts)
Gaëlle Méchaly (Zéphyre), Rebecca Ockenden (Cloris), Sophie Decaudaveine (Diane), Rebecca Ockenden (Flore)
Les Arts Florisants, William Christie

Rameau: Les Boréades
Jennifer Smith (Alphise), Anne-Marie Rodde (Sémire), Edwige Bourdy (Polymnie), Martine March (Une Nymphe), Philip Langridge (Abaris), John Aler (Calisis), Jean-Philippe Lafont (Borée), Gilles Cachemaille (Borilée), François Le Roux (Adamas), Stephen Varcoe (Apollon), Elisabeth Priday (L'Amour)
English Baroque Soloists, Monteverdi Choir, John Eliot Gardiner

utwory:
CD 1. Hippolyte et Aricie - William Christie
CD 2. Hippolyte et Aricie - William Christie
CD 3. Hippolyte et Aricie - William Christie
CD 4. Les Indes galantes - Jean-Francois Paillard
CD 5. Les Indes galantes - Jean-Francois Paillard
CD 6. Les Indes galantes - Jean-Francois Paillard
CD 7. Castor et Pollux - Nikolaus Harnoncourt
CD 8. Castor et Pollux - Nikolaus Harnoncourt
CD 9. Castor et Pollux - Nikolaus Harnoncourt
CD 10. Les Fetes d'Hebe - William Christie
CD 11. Les Fetes d'Hebe - William Christie
CD 12. Dardanus - Raymond Leppard
CD 13. Dardanus - Raymond Leppard
CD 14. Platee - Marc Minkowski
CD 15. Platee - Marc Minkowski
CD 16. Pigmalion - Nicholas McGegan
CD 17. Les Surprises de l'Amour - Marc Minkowski
CD 18. Nais - Nicholas McGegan
CD 19. Nais - Nicholas McGegan
CD 20. Zoroastre - William Christie
CD 21. Zoroastre - William Christie
CD 22. Zoroastre - William Christie
CD 23. La Guirlande - William Christie
CD 24. Zephyre - William Christie
CD 25. Les Boreades - John Eliot Gardiner
CD 26. Les Boreades - John Eliot Gardiner
CD 27. Les Boreades - John Eliot Gardiner

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: