Categorías

Heinrich Ignaz Franz Biber: Fidicinium Sacro-Profanum [Hybrid SACD]


  • Código : CC72575
  • Fabricante : Challenge Classics
  • Código del fabricante: 0608917257526
  • Precio: 66.99 zł
  • Recomendar el producto

Muzyka Barokowa
premiera polska:
2017-01-12,
Wydawnicto Audiofilskie

kontynent: Europa
kraj: Austria
opakowanie: plastikowe etui
opis:

multikulti.com:
Heinrich Ignaz Franz von Biber to austriacki kompozytor i barokowy skrzypek-wirtuoz pochodzenia czeskiego. Urodził się najprawdopodobniej 12 sierpnia 1644 w Wartenbergu, zmarł 3 maja 1704 w Salzburgu.

Wykształcenie muzyczne zdobył prawdopodobnie w gimnazjum jezuickim w Opavie. Tam też zapoznał się z Pavlem Josefem Vejvanovským, czeskim kompozytorem i trębaczem, działającym przez długi czas w tej samej co Biber orkiestrze arcybiskupiej w Kromieryżu. Prawdopodobnie uczył się też u Schmelzera w Wiedniu. Do 1670 był muzykiem w kapeli dworskiej arcybiskupa Karla von Lichtenstein-Kastelkorna w Ołomuńcu i Kromieryżu. Od 1670 działał na dworze arcybiskupa Maximiliana G. von Kuenburga, później Johanna E. von Thuna w Salzburgu. Od 1677 był nauczycielem śpiewu figuralnego w katedralnym chórze chłopięcym w Salzburgu, a od 1684 prefektem chłopięcej szkoły śpiewu.

Jest uznawany za genialnego wirtuoza i mistrza techniki skrzypcowej swojej epoki. Stosował w grze skrzypcowej metodę polegającą na przestrajaniu strun instrumentu (scordatura), dzięki czemu można było osiągnąć szczególnie wirtuozowskie efekty, zwłaszcza w grze akordowej i polifonicznej; wykorzystywał pełną skalę instrumentu, wysokie pozycje, także na strunach niższych; wymagał różnych sposobów smyczkowania, wykonywania całych części z zastosowaniem pizzicata. Sprzyjało to również wyrażaniu ekspresji w dziełach symbolicznych i pełnych afektacji religijnej (Sonaty misteryjne). Uważa się, że osiągnięcia techniki wiolinistycznej Bibera mogły zainspirować późniejsze 24 Kaprysy Paganiniego.

Biber żył na styku kultur i tradycji północnej i południowej Europy. Łączył w swojej muzyce północny konstruktywizm z południową zmysłowością. Pokolenie Johanna Schmelzera i Heinricha Bibera to pierwsza generacja muzyków w Europie, która odważyła się zastąpić na tak wielką skalę retorykę muzyki wokalnej retoryką muzyki instrumentalnej.

Jego syn, Karl Heinrich Biber, był również kompozytorem i po śmierci ojca przejął obowiązki kapelmistrza. Jest autorem zwięzłej biografii ojca, napisanej dla Johanna Matthesona i zamieszczonej w jego Grundlage einer Ehren-Pforte (Hamburg 1740).
Twórczość

Z bogatej i różnorodnej twórczości Bibera szczególne miejsce zajmują kompozycje instrumentalne (w tym ok. 25 sonat): są to utwory o obsadzie wielogłosowej, niekiedy zbliżonej do orkiestrowej.

"W swoim zbiorze Fidicinium Sacro Profanum Biber wyznacza nowe standardy także w dziedzinie barokowej kameralistyki. W pierwszej części Mistrz stworzył kompozycje na dwoje skrzypiec, dwie altówki, violone z towarzyszeniem basso continuo, i to zestawienie instrumentalne uznane zostało z czasem jako standardowa obsada zespołu w austriackich kręgach kulturowych. Biber tworzy w tej części skomplikowaną kompozycję polifoniczną, gdzie różne zestawienia instrumentów na zmianę wysuwają się na plan pierwszy. W drugiej części rezygnuje on z tego ustawienia instrumentów i kompozycja jest bardziej elastyczna, a grupa continuo nie jest tu juz tak rygorystycznie wyodrębniona. To jedna z najciekawszych, kameralnych kompozycji środkowego baroku". (Gunar Letzbor)

Editor's info:
H.I.F. BIBER: a genius, whose life story is for the most part unresearched, a violin virtuoso who raised the technique of violin playing in Austria to an incredibly high level, a man of incredible powers of imagination and the courage to venture on abstraction. The complexity of his work is astonishing, his oeuvre encompasses a range from richly orchestrated church music, artfully elaborated chamber music, to virtuoso music for his personal solo instrument, the violin.

In his collection FIDICINIUM SACRO PROFANUM Biber set new standards also in the field of string chamber music. In the first part the master composes for five-part string ensemble: 2 violins, 2 violas, violone and basso continuo were established at his time as the standard ensemble in Austrian cultural circles. In a richly coloured, five-part setting, Biber artfully weaves a polyphonic texture that allows one or more parts to alternate and come

to the fore. In the second part of this colletion he dispenses with the five-part arrangement hitherto predominant in Austria. He compensates for the luxury of sound by augmenting the flexibility of the four individual parts.

Perhaps it is simply the humility and clear, alert ear of all the musicians in the ensemble in confrontation with the special qualities of Biber’s chamber music that convey to the audience the qualities of the master’s musical message!
Gunar Letzbor

muzycy:
Ars Antiqua Austria
Gunar Letzbor: violin, conductor

utwory:
1. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata I in B Minor
2. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata II in F Major
3. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata III in D Minor
4. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata IV in G Minor
5. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata V in C Major
6. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata VI in A Minor
7. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata VII in D Major
8. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata VIII in B Major
9. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata IX in G Major
10. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata X in E Major
11. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata XI in C Minor
12. Fidicinium Sacro-Profanum Sonata XII in A Major

wydano: 2013-11-08
more info: www.challenge.nl

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: