Categories

Stanisław Moniuszko: Songs


  • Code: NIFCD112
  • Manufacturer: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (PL)
  • Price: 44.99 zł
  • Tell a friend

Klasyczna Muzyka Wokalna / Pieśni
premiera polska:
2019-01-09
opakowanie: digipackowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Płyta stanowi zbiór 29 pieśni nagranych w 2017 roku w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jest to opowieść snuta głosem Mariusza Godlewskiego z towarzyszeniem akompaniamentu Radosława Kurka, grającego na oryginalnym fortepianie marki Erard z 1838 roku. Album stanowi kolejną odsłonę serii Muzyka czasów Chopina, która, promując wykonania na instrumentach historycznych, przywraca autentyczne brzmienie epoki chopinowskiej oraz wpisuje się w obchody Roku Moniuszkowskiego.

Mariusz Godlewski jest laureatem wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. W latach 2001–2002 dzięki uzyskanemu stypendium doskonalił swoje umiejętności w Wiedniu pod kierunkiem prof. Leopolda Spitzera. W 2002 roku zadebiutował w Operze Narodowej w Warszawie partią Peleasa w operze Debussy’ego Peleas i Melizanda. Jest śpiewakiem goszczącym na wielu scenach operowych w Polsce i za granicą.

Radosław Kurek to pianista odnoszący liczne sukcesy - od zdobycia wyróżnienia The Bridget Doolan Prize za najlepsze wykonanie utworu W.A. Mozarta w Dublinie w 2012 roku po zwycięstwo w 15. Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w austriackim Po¨rtschach w 2008 roku. Artysta intensywnie pracuje nad poszerzaniem swojego repertuaru na polu interpretacji muzyki kameralnej.

Editor's info:
The album is a collection of 29 songs recorded in 2017 in the Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio. It is a story told by the voice of Mariusz Godlewski with the accompaniment of Radosław Kurka, playing on the original Erard piano from 1838. The album is the next element of the series Music of Chopin’s time, which, promoting the performances on period instruments, recreates the authentic sound of the Chopin era and is a part of the celebration of the Year of Moniuszko.

Mariusz Godlewski is a laureate of numerous state and international competitions. In the years 2001-2002, thanks to the received scholarship, he mastered his skills in Vienna under the guidance of Prof. Leopold Spitzer. In 2002 he debuted in the National Opera in Warsaw, singing the part of Pelleas in Debussy’s opera Pelleas and Melisande. He sings on numerous opera stages in Poland and abroad.

Radosław Kurek is a pianist of numerous successes – from The Bridget Doolan Prize for the best performance of W.A. Mozart’s work in Dublin in 2012 to the win of the 15th International J. Brahms Competition in Austrian Pörtschach in 2008. The artist works intensively on broadening his repertoire on the field of the interpretation of chamber music.

muzycy:
Mariusz Godlewski, baritone
Radosław Kurek, piano Erard, 1838

wydano: 2019-01
nagrano: Nagrano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa 11–13 września 2017 / Recorded in Witold Lutosławski Concert Studio

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: