Kategorie

Coherence


  • Kod: MPJ008
  • Producent: Multikulti Project (PL)
  • Kod producenta: 5907529223390
  • Wykonawca: Coherence Quartet [Łukasz Kluczniak / Robert Jarmużek / Marcin Lamch / Grzegorz Masłowski]
  • Nośnik: CD
  • Cena: 37,99 zł
  • Poleć produkt

Straightahead / Mainstream Jazz
premiera polska:
2013-02-25
seria wydawnicza: Jazz Series
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: kartonowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Po latach współtworzenia różnych projektów muzycznych z udziałem cenionych artystów, saksofonista Łukasz Kluczniak, kontrabasista Marcin Lamch, pianista Robert Jarmużek stworzyli zespół, w którym nie goszczą, a są „domownikami”.
Wykonywaną muzykę trudno sklasyfikować jako konkretny gatunek muzyczny, można określić jako eksperymentalną, czerpiącą z tradycji free jazzu, awangardy, głównego nurtu jazzu oraz osiągnięć kompozytorów klasycznych XX wieku ale też są w niej elementy muzyki dalekiego wschodu i muzyki etnicznej. W repertuarze znajdują się przede wszystkim utwory autorskie muzyków jak i standardy jazzowe oryginalnie zaaranżowane. Główną inspirację stanowi jednak muzyka Milesa Davisa, Johna Coltrane’a, Ornette Colemana czy Steve’a Colemana.
Muzycy w swojej wieloletniej karierze zagrali liczne koncerty goszcząc w różnych zespołach cenionych artystów. Suma zebranych doświadczeń grania ze znakomitymi muzykami, na różnych scenach krajowych, jak i zagranicznych zaowocowała ciekawym spojrzeniem na świat dźwięków i rytmów.
Każdy z muzyków jest indywidualnością i wnosi do zespołu swoje spojrzenie na jazz. Jedni przemycają elementy jazzu mainstreamowego, drudzy współczesnego, ubierając to w jedną przestrzeń improwizacji.

ŁUKASZ KLUCZNIAK – saksofon altowy, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Brał udział w nagraniach płytowych oraz muzyki filmowej. Grał z Mazzolem, Locko Richterem, Mietkiem Szcześniakiem, Andrzejem Przybielskim, zespołami Drum Freaks Milo Kurtisa i Chromosomos, Januszem „Yaniną” Iwańskim w formacjach KAPELA YANINA i YANINA FREE WAVE . W ankiecie Jazz Forum za 2000 rok znalazł się w czołówce polskich saksofonistów altowych i od tego czasu jest uważany za jednego z najciekawszych polskich saksofonistów.

MARCIN LAMCH – kontrabas, Absolwent Liceum Muzycznego w Częstochowie. Grał
w formacji Tribute To Miles Orchestra, Chromosomos, YANINA FREE WAVE, wspólpracuje z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W ostatnich latach koncertował mi nagrywał również z Johnem Porterem i Anitą Lipnicką. Obecnie na stałe współpracuje ze Stanisławem Soyką.

ROBERT JARMUŻEK – pianista, kompozytor i aranżer. Członek zespołów Mikromusic, Guitar Workshop, mariija. Współpracował z Lubelska Federacją Bardów. Od 2001 mieszka we Wrocławiu i pracuje z wieloma muzykami, m.in. Anią Rejdą, Kasią Mirowską, Kubą Olejnikiem, Przemkiem Jaroszem. Od 2003 roku wspólpracuje z gitarzystą Leszkiem Cichońskim. Od 2005 gra w zespole Mikromusic, a od 2007 – mariija. W 2008 wystąpił z L.U.C. na gali rozdania Fryderyków, z Kasią Mirowską na opolskich Debiutach, na TOPtrendy z Mikromusic i w programie Nowa Generacja z zespołem mariija. Zafascynowany muzyką McCoyTynera.

GRZEGORZ MASŁOWSKI – Student Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Mlody, uznany juz perkusista. Prowadzil warsztaty rytmiczne oraz perkusyjne podczas festiwalu "Jazz Voicingers" Zory 2010. Wspólpracuje m.in. z Januszem Muniakiem, Inner Spaces Quintet, The Transgress, Jan Malecha Quartet. Poza tym pracowal z takimi muzykami, jak: Helmut Kagerer, Roberto Magris, Lasse Lindgren, Bronislaw Suchanek, Zbigniew Wegehaupt, Maciej Adamczak, Adam Kowalewski, Piotr Wojtasik, Pawel Kaczmarczyk.


Editor's info:
After years of co-creation of various musical Project with the participation of the greatest artists, saxophonist Łukasz Kluczniak, contrabassist Marcin Lamch, pianist Robert Jarmużek formed the band in which they aren’t just an episodes but they are „household”. Music difficult to classify as a specific genre, dominated by items In the Far East, acoustic jazz, especially the current free jazz, ethnic music. The repertoire is mainly the musicians own compositions and jazz standards as originally arranged. In their long career they player host to numerous concerts in various bands the most outstanding artists. The sum of experience of playing with great musicians, at various stages of domestic and foreign, led to an interesting look into the world of sounds and rhythms. Each musician is an individual brings to the team and their approach to jazz. Smuggle some elements of jazz mainstream, others of contemporary jazz, dressing it in one area of improvisation.

Łukasz Kluczniak - alto saxophone, graduate Faculty of Jazz and Popular Music of the Academy of Music in Katowice. He participated in recording of film music. He played with Mazzol, Mietek Szcześniak, Andrzej Przybielski. He also played with bands such as: Drums Freaks, Chromosomos, Janusz „Yanina” Iwański in formations Kapela Yanina and Yanina Free Wave. In the survey, the Jazz Forum in 2000, reached number one in the lead alto saxophonist Polish, from that time is considered one of the most interesting Polish saxophonist.

Marcin Lamch - doublebass, graduate School in Music in Częstochowa. He played in formation Tribute to Miles Orchestra, Chromosomos, Yanina Free Wave, coorperates with the theater name of Adam Mickiewicz in Częstochowa. In recent years, also toured and recorded with John Porter and Anita Lipnicka. Currently permanentlny coorperates with Stanisław Sojka.

Robert Jarmużek - pianist, composer and the arranger. Member of the teams: Mikromusic, Guitar Workshop, Mariija. He colaborated with Lubelska Federation Bards. Since 2001 he lives and works with many musicians such as: Ania Rejda, Kasia Mirowska, Kuba Olejnik, Przemek Jarosz.Since 2003 he colaborates with the guitarist Leszek Cichoński. Since 2005 plays in a band Mikromusic and Since 2007 in Marija band. In 2007 he performed with L.U.C. at the gala awards Fryderyki, with Kasia Mirowska Opole Debuts, on the Top Trends with Mikromusic and in the New Generation show with Marija band. Fascinated by the music of McCoy Tyner.

Grzegorz Masłowski - A student of the Institute of Jazz at the Music Academy in Katowice. Young, already recognized as a drummer. Conducted workshops and rhythmic percussion festival "Jazz Voicingers" Zora, 2010. Collaborates, among others Janusz Muniak, Inner Spaces Quintet, The Transgress, John Malecha Quartet. In addition, he worked with musicians such as: Helmut Kagerer, Roberto Magris, Lasse Lindgren, Bronislaw Suchanek, Zbigniew Wegehaupt, Maciej Adamczak, Adam Kowalewski, Piotr Wojtasik, Pawel Kaczmarczyk.


Odra, Maj 2013:
Jeśli nazwa Kwartetu Coherence stanowi deklarację artystycznych dążności muzyków, to została dobrana nader trafnie, aczkolwiek nie zaszkodziłoby, gdyby ten termin był również dla zespołu, przynajmniej od czasu do czasu, przestrogą.
Spokojnie, płyta jest bardzo ładna, nie brakuje nawet miejsc pięknych, i może podobać się wielu słuchaczom o zgoła nieprzeciętnych gustach. Co więcej, kwartet niekiedy maskuje wcale złożone pomysły. W kompozycji March wydaje się, że saksofon i fortepian współprowadzą utwór mniej więcej zgodnie, tymczasem przebiegi linii obu instrumentów sporo się różnią. Jest więc koherencja, ale na innym poziomie, łącząca to, co z założenia poróżnione. W Ecoli narracja w pewnym momencie zmienia się, konstrukcja muzyczna zostaje spowolniona, poniekąd zawieszona. Na tej ścieżce uzyskano też ciekawy efekt podtrzymywania czy nawet napędzania tempa za pomocą pauz. Tak więc nie ma wątpliwości: muzycy Coherence Quartet potrafią naprawdę dużo, kompozycje i wykonania zostały dobrze przemyślane. Liryczne pasaże alcisty brzmią przyjemnie, podobnych wrażeń dostarcza analiza powstających rozwiązań harmonicznych, delikatnego wchodzenia poszczególnych instrumentów, ich subtelnych artykulacji. Nie brakuje mocniejszej dynamiki ani (niekiedy) lekkich, kontrolowanych przedęć saksofonu. Gdyby jednak zespół spróbował trochę zaryzykować...
autor: Adam Poprawa


jazzarium.pl - 17/04/2013, ocena: * * * * / * * * * *:
Koherencja to po prostu spójność. Muzyka Coherence Quartet jest dla mnie bardzo spójną syntezą tego, czym powinien cechować się dziś jazzowy mainstream - umiejętnym czerpaniem z jazzowej tradycji, otwartością na pozajazzowe inspiracje oraz improwizatorską dojrzałością.

Coherence Quartet to zespół bez formalnego lidera. Tworzą go saksofonista Łukasz Kluczniak, pianista Robert Jarmużek, kontrabasista Marcin Lamch oraz perkusista Grzegorz Masłowski. Wydana przez oficynę Multikulti Project pierwsza płyta kwartetu zawiera 6 kompozycji – pierwszą, otwierającą krążek „530”, napisaną przez Lamcha oraz pięć kolejnych, których autorem jest Kluczniak. Pochodzący z Częstochowy saksofonista na płycie „Coherence” daje jednak nie tylko dowód swojego talentu do komponowania wpadających w ucho tematów („Opener”), lirycznych ballad („March”) czy też subtelnego zaszywania we własnych utworach inspiracji różnymi kulturami muzycznymi („Ecoli”, „Kurkuma”). Imponuje również zróżnicowanym, odważnym frazowaniem, w którym doszukać się można m.in. inspiracji różnymi okresami twórczości Coltrane’a, również tym freejazzowym. Pełnię swoich możliwości prezentuje jednak nie tylko główny solista, ale i pozostali członkowie kwartetu, by przywołać w tym miejscu chociażby fragmenty świetnych dialogów pianisty Roberta Jarmużka z energetyczną sekcją rytmiczną („Ecoli”, „Opener”„Closerer”).

Najpiękniejsza na tej płycie jest właśnie owa tytułowa spójność, umiejętność wypracowania własnego muzycznego języka w zespołowej interakcji, języka słyszalnego tak w graniu melodyjnych tematów, jak i w konstruowaniu przestrzeni improwizacji. Takie krążki jak „Coherence” czy debiutancka płyta kwartetu Tone Raw pozwalają mieć nadzieję, że będzie to naprawdę dobry rok dla głównego nurtu jazzu w Polsce, do którego coraz istotniejszy wkład wnoszą zespoły złożone z młodych, a jednocześnie muzycznie bardzo dojrzałych jazzmanów.
autor: Mateusz Magierowski


polish-jazz.blogspot.com:
This album is a total and very nice surprise! The players which up to this moment were known as sidemen, and not those of first ranks, have got together and recorded their "own" music. And it is simply so good that I cannot stop listening to it putting aside many albums of artists who are much better known and appreciated in Polish jazz. Let me then shed some light upon the musicians involved in its recording since it is clear that by this record they show aspirations to join the best players in our country.

Łukasz Kluczniak is the saxophonist whose instrument is dominating the music of this band. He also composed five out of six tunes recorded on this album. He is best known to me from his long time collaboration with guitarist Janusz "Yanina" Iwański. Their last record "Free Wave" released in 2011 was excellent example how experienced musicians can open up on new trends in modern jazz.

All other members of this quartet are young lads but they already have significant recordings in their discography. Double bassist Marcin Lamch apart from the collaboration with above mentioned Janusz Iwański is also a member of Maciej Tubis Trio. This trio counts among most interesting young piano trios in Poland playing music verging between the mainstream jazz and classical music. Drummer Grzegorz Masłowski is recently very busy as a sideman collaborating with musicians of Cracow scene and appearing in such young but significant collectives as Inner Spaces or Jarek Bothur Quartet. Pianist Robert Jarmużek is the least known for me of all these musicians but with this album he gained truly excellent entrance on Polish scene.

The music on this CD may be described as the mainstream jazz. What distinguishes it among some many propositions of that kind in Poland and abroad is the enthusiasm of players. One really feels how much they love this music. Their total commitment to music encompasses listener from the beginning yo the end and makes rehearsal of this CD a pure pleasure. The highest level of musicianship shall also be noted. Stylistically though set firmly in within the main stream it is surprisingly free in spirit with plenty of high-quality interplay between players. All this is topped up with beautiful melodies as written by Kluczniak and Lamch making this album one of the nicest discoveries of this year 2013.
By Maciej Nowotny


miko-only-good-music.blogspot.com; środa, 14 sierpnia 2013, ocena: ****** / ******
Coherence (wyd. Multikulti Project) to kolejny bardzo mocny muzycznie fonograficzny jazzowy debiut.
Alcista Łukasz Kluczniak, pianista Robert Jarmużek, basista Marcin Lamch oraz perkusista Grzegorz Masłowski tworzący Coherence Quartet nagrali płytę, która ma prawo zadowolić fanów mainstreamowego grania, też powinna podobać się „wyznawcom” innych jazzowych stylistyk.
Płyta nagrana w roku 2011 przynosi nam cztery kompozycje Łukasza Kluczniaka (kolejno Ecoll, Opener, Mach oraz Kurkuma) i dwie Marcina Lamcha (350 oraz Closerer), co daje nam w sumie ok. pięćdziesięciu minut muzyki, która czerpie z kilku źródeł (free, jazz tradycyjny, elementy muzyki Dalekiego Wschodu), ale mimo wszystko dość mocno osadzona jest we- wziętych w dość szeroki nawias- ramach modern jazzu.

Muzycy tworzący kwartet nie są muzykami anonimowymi, chociażby Marcin Lamch znany jest przecież ze współpracy ze Stanisławem Soyką, i to doświadczenie tutaj na tym nagraniu słychać bardzo wyraźnie... ale co mnie najbardziej w samym nagraniu urzekło? Na pewno brzmieniowa spójność. Czterech- znakomitych zresztą- muzyków tworzących jeden organizm i znakomicie się uzupełniających. Jednocześnie, każdy daje od siebie coś, bez czego ta muzyka nie brzmiała by tak dobrze. Masłowski i Lamch (znakomite solo w Ecoll) dają niezwykle wręcz intensywne oparcie rytmiczne (zwłaszcza w 530, Opener, Closerer), dla znakomicie panującego nad klawiaturą i wzbogacającego brzmienie zespołu o pianistyczne efekty sonorystyczne Jarmużka (Kurkuma) i bardzo intrygującego Kluczniaka (530 oraz Kurkuma). Jeżeli do wspomnianych elementów dodamy ogromne wręcz pokłady muzykalności i pomysłowości każdego z czterech muzyków otrzymujemy nagranie, którego po prostu świetnie się słucha, ale też do którego bardzo chętnie się wraca.
autor: Mikołaj Szykor

muzycy:
Łukasz Kluczniak: alto sax
Robert Jarmużek: piano
Marcin Lamch: double bass
Grzegorz Masłowski: drums

utwory:
1. 530 7.03
2. Ecoli 11.12
3. Opener 7.01
4. March 9.52
5. Closerer 4.54
6. Kurkuma 15.06

All music composed by Łukasz Kluczniak except "530" & "Closerer" by Marcin Lamch.

total time - 55:00
wydano: 2012-10-25
nagrano:
Recorded by Kazik Nitkiewicz, Denis Dubiella, Krzysztof Salawa, September 10th, 2011 at Concert Hall Music Academy, Warsaw, Poland.
Mixed & mastered by Edward Sosulski.

Cover art & design by Adam Nowaczyk.

more info: www.multikulti.com


Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: