Kategorie

Artisena


  • Kod: FT0134
  • Producent: For Tune (PL)
  • Wykonawca: Joachim Mencel Quintet
  • Nośnik: CD
  • Instrument lidera: piano
  • Cena: 39,99 zł
  • Poleć produkt

Player


Ethno Jazz/World Jazz/Modern Jazz
premiera polska:
2018-06-01
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: plastikowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Droga do realizacji tego albumu trwała kilka lat. Pierwszym etapem było napisanie cyklu kompozycji jazzowych inspirowanych polskimi tańcami tradycyjnymi, w tym tańcami mniejszości narodowych. Pomysł ten wziąłem z idei kompozycji stosowanej przez Fryderyka Chopina, z tą różnicą, że nie komponowałem utworów klasycznych, lecz tematy jazzowe. Tak jak Chopin zatytułowałem te kompozycje nazwami tańców ludowych, w ten sposób powstały moje Polonezy, Oberek, itd. W pierwszej wersji zaaranżowałem te utwory na nonet z udziałem pięciu instrumentów dętych. Chociaż byłem zadowolony z efektu mojej pracy, jednak zapragnąłem prócz brzmienia jazzowego, uzyskać także brzmienie muzyki tradycyjnej, by również i w tym elemencie stworzyć fuzję muzyki etnicznej i jazzowej. I padło na nią... Postanowiłem zrealizować moje dawne marzenie i nauczyć się grać na lirze korbowej. Spędziłem kilka lat nad tym zadaniem i doszedłem do momentu, w którym mogłem na lirze zagrać większość z wcześniej napisanych przeze mnie utworów. To też było podstawą do nowego opracowania całości cyklu, w którym brzmień fortepianu i liry nie łączyłem już z instrumentami dętymi, lecz ze skrzypcami i gitarą. Na płycie na skrzypcach gra Weronika Plutecka, która nie zajmuje się zazwyczaj muzyką jazzową lecz etniczną. Na gitarze towarzyszy nam wspaniały muzyk jazzowy - Szymon Mika. Aparat wykonawczy wspiera niezawodna sekcja rytmiczna: Paweł Wszołek (kontrabas) oraz Szymon Madej (perkusja). Cieszę się, że udało mi się stworzyć i nagrać z tą ekipą album etno-jazzowy w bardzo szerokim rozumieniu i na wielu poziomach tego stylistycznego określenia. Etno-jazz jest w sferze kompozycji, w brzmieniu i w wykonawstwie muzyki. Niech gra muzyka!
autor: Joachim Mencel

Editor's Info:
The journey to realizing this album lasted several years. Its first stage was the writing of a cycle of jazz compositions which were inspired by Polish traditional dances, including the dances of national minorities. I got this idea from a compositional concept applied by Fryderyk Chopin, with the difference that my compositions were jazz themes, as opposed to classical pieces. Like Chopin, I titled these compositions with names of folk dances, and thus my Polonaises, Oberek, etc. came to be. In the initial version, I arranged these pieces for a nonet which included five wind instruments. Although I was happy with the effects of my work, I still wanted – other than a jazz sound – to achieve a traditional music sound as well, in order to create a fusion of ethnic music and jazz in this element. And so the choice came about… I decided to fulfill an old dream of mine and learn to play the cranked lyre (also known as the hurdy-gurdy). I spent several years on this task, and reached a point where I could play most of the pieces I had written earlier on the lyre. This was also the basis for a reworking of the entire cycle, in which I no longer combined the sounds of the piano and lyre with wind instruments, but with violin and guitar. On the album, the violin is played by Weronika Plutecka who, on the other hand, doesn’t usually deal with jazz, but with ethnic music. On guitar we’re accompanied by a superb jazz musician – Szymon Mika. This performance apparatus is supported by a steadfast rhythm section: Paweł Wszołek (bass) and Szymon Madej (drums). I’m happy that, with this crew, I was able to create and record an ethno-jazz album, in a very broad understanding and on numerous levels of that stylistic term. Ethno-jazz is in the spheres of composition, its sound and in the music’s performance. Let the music play!
by Joachim Mencel

muzycy:
Joachim Mencel – piano, hurdy-gurdy
Weronika Plutecka – violin
Szymon Mika – guitar
Paweł Wszołek – double bass
Szymon Madej – drums

utwory:
1. Polonez A-moll 09:44
2. Oberek G-dur 08:50
3. Kujawiak F-moll 07:13
4. Krakowiak F-dur 07:03
5. Mazurek D-moll 04:56
6. Kołomyjka Bb-moll 07:27
7. Czardasz C-moll 08:05
8. Polonez D-dur 06:59

wydano: 2018-04-13

Yonn-De
59,99 zł
Yo [Vinyl 2LP]
109,99 zł
Yo
62,99 zł
Yatra
55,99 zł
YARA
56,99 zł
Yalla
59,99 zł

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: