Kategorie

Antonio Vivaldi: Carnevale di Venezia


  • Kod: EVOE003
  • Producent: Ëvoe Music
  • Kod producenta: 5905279916036
  • Wykonawca: Miriam Albano / Jakub Józef Orliński / Natalia Kawałek / Cappella dell'Ospedale della Pieta / Stefan Plewniak
  • Nośnik: CD
  • Instrument lidera: vocals
  • Kompozytor: Antonio Vivaldi [1678-1741]
  • Cena: 59,99 zł
  • Poleć produkt

Muzyka Barokowa
premiera polska:
2017-01-12
kontynent: Europa
opakowanie: digipackowe etui
opis:

Opis wydawcy:
"(…) Kształt opery weneckiej był podyktowany przez estetykę baroku: żądała one bogactwa wrażeń, a więc różnorodności, kontrastów, zaskoczeń, ale jednocześnie niezakłóconej przyjemności doznań odbieranych ze sceny. Stąd tak doskonale odpowiedziała operze akcja dramatyczna, w której krzyżowało się kilka romansowych wątków. Przyniosła ona nieodmiennie sceny gniewu i miłości, zazdrości i tęsknoty, żalu i triumfu, kazała przechodzić przez całą skalę tych uczuć wszystkim czterem głównym bohaterom utworu. Pozwalało to kształtować muzykę jako wieloodcinkowy przebieg skontrastowanych melodii. Można się spierać o zalety i wady estetyki weneckiej opery, (...) trzeba jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z repertuarem rozrywki masowej, więc artystycznie nie zawsze najambitniejszym. Wenecja wystawiała średnio pięć oper rocznie! Z punktu widzenia fabuły opera drugiej połowy XVII wieku przypomina naszą literaturę kryminalną, gdzie wszystko polega na układzie zaciekawiających powikłań i zaskakujących sytuacji. Miłość jest właściwie jedynym przedmiotem tych akcji.

Do grona kompozytorów operowych zaliczamy m.in. Antonia Vivaldiego (1678-1741). I choć szerokiej publiczności znany jest jako twórca ogromnej liczby koncertów instrumentalnych, zwłaszcza skrzypcowych, był równie cenionym kompozytorem operowym. W liście napisanym 2 stycznie 1737 roku do swojego protektora w Ferrarze, Vivaldi wspomina o zaledwie 94 operach, które napisał. Nie zmienia to faktu, że do dziś zachowały się 23 jego dzieła operowe, z czego sześć w postaci fragmentarycznej. (...)

Cappella dell'Ospedale della Pieta powstała w 2013 roku na wzór dziewczęcej orkiestry założonej w XVII wieku przy przytułku dla osieroconych dzieci w Wenecji, do której rozwoju i świetności doprowadził Maestro di Violino e di Coro Antonio Vivaldi. Jego wspaniałe kompozycje w połączeniu z niezwykłymi wykonaniami orkiestry sprawiły, że koncerty Cappelli były rozsławiane w całej Europie i była ona uznawana za jedną z najlepszych na świecie. Na koncerty ciągnęli ludzie z najdalszych zakątków Europy, zaciekawieni sławą orkiestry. Dziś w rolę Antonio Vivaldiego wciela się Stefan Plewniak - skrzypek, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej, Conservatorium Maastricht w Holandii oraz Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse w Paryżu. Do współpracy zaprosił młodych muzyków z Włoch, Polski, Austrii, Francji oraz Białorusi, specjalizujących się w grze na instrumentach z epoki baroku."

Editor's info:
Carnival in Venice, that people are talking about in the whole Europe, is indeed the accumulation of the numbers of games, which were allowed to be played only in that season, unless there are other special reasons for celebration. In this sort of entartainment we can enumarate comedies, operas, casino games, ballet, parades, bull fights, tightrope dances, puppet shows, and jugglers’ and clown’s performances. At that period, everyone is allowed to wear masks all day long, even at presence of the doges on the last Thursday of Carnival. In the old days, the Carnival would start on the Second Day of Christmas and indeed in most of modern calendars we would find this annotation.
The reason why it was eventually postponed by the officials was the public safety and the fact that mean people were using masks as disguise in order to take revenge on their enemies at that particular time . 1 The form of Venetian opera was evoked by the baroque aesthetics: it demanded richness of impressions, diversity, contrasts, surprises but at the same time full pleasure transmitted from stage. That is why the perfect solution was found in weaving in dramatic action mostly including a couple of romantic plots and love affairs. The public would experience huge load of emotions like anger and love, jealousy and loneliness, sorrow and triumph, and so four of the protagonists ware made to go through this whole scale of emotions on stage. This approach let the composers form the music as a multisegmental piece made of the contrasted melodies. We could argue about the advantages and disadvantages of Venetian opera. (…) We need to remember though that we are dealing with the mass entertainment repertoire and so artistic but not necessarily highly ambitious. Venice on average would present five operas per year! Focusing on the plot of the opera from 2nd half of the XVII c., we can state that it resembles our criminal literature. It is full of intrigues, suspense and surprises, and the main trigger for these mentioned above is love.

muzycy:
Miriam Albano: mezzosoprano
Jakub Józef Orliński: contratenore
Natalia Kawałek: mezzosoprano
Cappella dell'Ospedale della Pieta
Stefan Plewniak: conductor

utwory:
1. L’Olimpiade RV 725 Sinfonia – Allegro
2. L’Olimpiade RV 725 Andante
3. L’Olimpiade RV 725 Allegro
4. L’Olimpiade RV 725 Siam navi all’onde algenti
5. Il Giustino RV 717 Vedro con mio diletto
6. Il Giustino RV 717 Sento in Seno
7. Il Farnace RV 711 Sinfonia – Allegro
8. Il Farnace RV 711 Andante
9. Il Farnace RV 711 Allegro
10. Longe mala, umbrae, terrores RV 629
11. Griselda RV 718 Ombre vane ingiusti orrori
12. Juditha Triumphans RV 644 Armate facae
13. Il Giustino RV 717 Sinfonia – Allegro
14. Il Giustino RV 717 Andante
15. Il Giustino RV 717 Allegro
16. Il Farnace RV 711 Gelido in ogni vena
17. Cessate omai cessate RV 684
18. Il Tigrane RV 740 Fara la mia spada

wydano: 2016-11-26
more info: www.challenge.nl
more info2: www.evoerecords.comObrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: